Redactarea actelor necesare:

  •      cerere de deschidere a procedurii insolventei la cererea debitorului sau creditorului;
  •      opozitia creditorului la cererea de deschidere a procedurii insolventei formulate de catre debitor;
  •      contestatia debitorului la cererea de deschidere a procedurii insolventei formulate de catre creditor;
  •      cerere de admitere a creantei formulata de creditor;
  •      cerere pentru atragerea raspunderii organelor de conducere (administrator).

Protejarea drepturilor creditorului:

  •      elaborarea strategiei adecvate pentru recuperarea creantelor in cadrul procedurii insolventei;
  •      reprezentarea clientului in adunarea sau comitetul creditorilor.