Copie cod de identificare fiscala (C.I.F.)

Copie liste de întreţinere ale perioadei aferente lunilor restante;

Copie centralizator al cotelor de întreținere;

Copie centralizator al penalităților de întârziere (dacă este cazul);

Copie proces-verbal de numire a președintelui ;

Copie proces-verbal de stabilire a procentului penalizărilor, în cazul în care se percep penalizări;

Copie proces-verbal cu privire la fonduri, în cazul în care au fost percepute.

Copie incheiere de dobandire a personalitatii juridice de Ascosiatie de Proprietari