Termenul de optiune succesorala este termenul legal de 1 an in care succesibilul (persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a putea mosteni, dar care nu si-a exercitat inca dreptul de optiune succesorala) poate accepta sau renunta la mostenire. Acceptarea este expresa atunci cand succesibilul isi insuseste calitatea de mostenitor printr-un inscris autentic ori sub semnatura privata, insa acceptarea poate fi si tacita atunci cand succesibilul face un act ori un fapt pe care ar putea sa-l faca doar in calitate de mostenitor (de exemplu, instrainarea, cu titlu gratuit sau oneros, a drepturilor asupra mostenirii). In cazul in care, in termenul de 1 an, succesibilul care cunostea deschiderea mostenirii si calitatea sa de succesibil, nu si-a exercitat dreptul de optiune succesorala prin acceptarea ori prin renuntarea expresa la mostenire, e prezumat ca a renuntat la mostenire. Declaratia de renuntare se face in forma autentica la orice notar public ori la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, conform art 1120 C. civ.