Agentul constatator din cadrul Poliției Rutiere va constata existența contravenției prevăzute de art.8 alin.1 din O.G. nr.15/2002 conform art.9 alin.2 pct.(b) din același act normativ, deci prin intermediul terminalelor de interogare.

Din art.8 și art.9 din OG nr.15/2002 rezultă că nu se poate face confuzie între obligația de a avea (circula cu) rovinietă valabilă și obligația de a avea dovada de plată a rovinietei. Or, nici O.G. nr.15/2002 și nici o altă normă nu impune conducătorului auto să aibă asupra sa dovada achitării rovinietei.