Timbrul de mediu declarat ilegal in 2016

Timbrul de mediu declarat ilegal in 2016

Pe data de 09 iunie 2016 CJUE a declarat ilegal timbrul de mediu.

Potrivit art. 4 din OUG nr. 9/2013, obligația de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel:

  1. a) cu ocazia înscrierii în evidențele autorității competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România și atribuirea unui certificat de înmatriculare și a numărului de înmatriculare;
  1. b) la reintroducerea în parcul auto național a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto național, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului, în

conformitate cu prevederile art. 7;

  1. c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat și pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule

sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

  1. d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situația autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanțe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei

speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Față de reglementarea actuală — OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule—, actualmente, pe rolul instanțelor judecătorești există o multitudine de dosare având ca obiect restituirea timbrului de mediu, motivația unor astfel de cereri de chemare în judecată fiind aceea că prin aplicarea taxei privind timbrul de mediu se încalcă prevederile cuprinse în tratatele la care România este parte, acestea având prioritate față de dreptul intern după data aderării la UE (01.01.2007).

Alte proiecte