Blog

Avocat Dare in Plata

Actiune in constatare avand ca temei legal legea 77/2016 – Dosar administrat de C.A.Dobrescu

In dosarul nr. 5316/300/2017 avand ca obiect actiune in constatare a stingerii datoriei reziduale ( ramasa) dupa ce intimata a vandut la licitatie publica imobilul ce constituia obiectul ipotecii.

Asa cum este prevazut in mod concret in cuprinsul notificarii parata-creditoare a fost convocata în vederea încheierii actului translativ de proprietate asupra imobilului ipotecat, prin care se dorea stingerea în totalitate a datoriei debitorilor, debitul principal, dobânzi și penalități izvorâte din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Legea 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite.

Parata-creditoare nu s-a prezentat la notar in urma invitatiei noastre si nici nu a fost formulata vreo contestatie in termen de 10 zile de la data la care a fost primita notificarea asa cum prevede in mod direct art. 7 alin. 1 din Legea 77/2016 : ,,In termen de 10 zile de la data comunicarii notificarii emise in conformitate cu dispozitiile art.5, creditorul poate contesta indeplinirea conditiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege”, iar in cauza de fata parata-creditoare necontestand notificarea trimisa de catre reclamantul-debitor a acceptat in mod tacit ca, notificarea indeplineste toate conditiile prevazute de lege si pe cale de consecinta considera datoria ca fiind stinsa.

Astfel ca, in art.8 alin. 1 din Legea 77/2016 se prevede concret ca: ,,In situatia in care creditorul nu se conformeaza dispozitiilor prevazute de prezenta lege, debitorul poate cere instantei sa pronunte o hotarare prin sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit [..]”, in aceasta situatie debitorul, ca urmare neconformarii creditorului de a se prezenta la sediul notarului in datele prevazute pentru intalnire coroborat cu necontestarea notificarii, are posibilitatea de a cere instantei de judecata sa pronunte o hotarare judecatoreasca prin care sa se constate stinse toate datoriile izvorate din contractul de credit cu tot cu accesorii si fara costuri suplimentare.

Solutia instantei in acest dosar a fost: Admite în parte cererea. Constată stingerea datoriilor izvorâte din contractul de credit nr. 0155688 din 10.07.2008 încheiat între reclaman?i ?i Volksbank România S.A. Respinge ca neîntemeiată cererea de constatare a transmiterii dreptului de proprietate. Cu drept de apel în termen 7 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Sector 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, data de 13.12.2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top