fbpx

Blog

Avocat Divort

Aspecte Privind Pronunțarea Divorțului Din Culpa Ambilor Soți – DOSAR ADMINISTRAT DE C.A.DOBRESCU

Legislația actuală reglementează mai multe modalități de desfacere a căsătoriei, conferind  atribuții în acest sens următoarelor subiecte: ofițerului de stare civilă, notarului public și  instanței de judecată.

Divorțul realizat prin mijlocirea ofițerului de stare civilă și a notarului public reprezintă alternative accesibile și eficiente pentru persoanele care consimt la desfacerea căsătoriei și convin asupra soluționării pe cale amiabilă a tuturor celorlalte aspecte. Procedura de urmat în cazul acestora este mult mai simplă în comparație cu desfacerea căsătoriei pe cale judiciară și, totodată, mai puțin costisitoare, însă prezintă anumite dezavantaje:

  • divorțul în fața ofițerului de stare civilă nu poate fi obținut în cazul soților care au copii minori;
  • divorțul în fața notarului public poate fi obținut numai dacă soții convin asupra soluționării pe cale amiabilă a tuturor aspectelor privind căsătoria;

Desfacerea căsătoriei pe cale judiciară este modalitatea folosită cel mai des în practică atunci când relațiile dintre soţi sunt atât de vătămate încât continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. În acest caz, cel care solicită divorțul trebuie să dovedească faptul că relațiile dintre cei doi au fost grav afectate de conduita celuilalt soț și că deși s-a încercat remedierea problemelor de cuplu, acest lucru nu a fost posibil. Cauzele pot fi  diverse: acte de violenţă fizică/verbală, separaţia în fapt, infidelitatea conjugală, abandon de familie, alcoolism etc. În aceste situații, soțul care a introdus cererea de chemare în judecată trebuie sa dovedească toate cele susținute.

În situația în care reclamantul  face dovada vinovăţiei pârâtului, căsătoria se desface din vina exclusivă a acestuia, însă, dacă din probele administrate rezultă vinovăţia ambilor soţi, căsătoria se desface din vina lor comună, chiar dacă numai reclamantul a făcut cerere de divorţ.

Informații suplimentare despre soluția dată de o instanță de judecată într-un dosar având ca obiect desfacerea căsătoriei din culpa comuna a sotilor: Dosar nr. 524/229/2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top