Avocat Divort

Autoritatea parinteasca si dreptul la vizita

Autoritatea părintească este alcătuită dintr-un ansamblu de drepturi și obligații pe care părinții le exercită în comun asupra copiilor minori cu privire atât la persoana acestora, cât și la bunurile minorilor. În caz de divorț al părinților, instanța de judecată se pronunță și asupra autorității părintești existând două posibile soluții, după cum urmează:

  • De regulă, autoritatea părintească va fi exercitată în comun de ambii părinți;
  • Prin excepție, instanța poate decide că autoritatea părintească va fi exercitată în mod exclusiv de unul dintre părinți.

Dreptul la vizită este unul dintre drepturile ce compun autoritatea părintească și este recunoscut părintelui care este separat de copilul minor. Acesta din urmă are dreptul de a avea legături personale cu minorul și de a veghea la creșterea și dezvoltarea armonioasă a acestuia.

Trebuie subliniat că, în ceea ce privește autoritatea părintească, hotărârile judecătorești nu sunt definitive. Instanța de judecată va lua o decizie bazată pe interesul superior al minorului, urmând ca, în eventualitatea în care împrejurările cauzei se modifică, iar interesului superior al minorului îi vor corespunde alte nevoi, instanța poate reveni asupra deciziei inițiale, modificând-o în mod corespunzător. Modificarea măsurilor luate cu privire la copii privesc drepturile și îndatoririle părinților divorțați față de minori, printre care și dreptul la vizită, implicit programul de vizită.

În această situație, un avocat vă poate explica care sunt motivele pentru care instanța de judecată poate schimba modalitatea de exercitare a autorității părintești și cum puteți obține această schimbare, ajutându-vă și în ceea ce privește redactarea și susținerea cauzei dumneavoastră.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.