Avocat Dreptul Muncii

Avocat Dreptul Muncii

În raporturile de muncă dintre angajator și angajat pot surveni o multitudine de probleme juridice izvorâte din nerespectarea contractului individual de muncă de una dintre părțile contractante, din săvârșirea anumitor abateri disciplinare de către angajat ori dintr-o nedreptate adusă prin aplicarea unor sancțiuni administrative neîntemeiate. Această enumerare nu este însă limitativă, situațiile conflictuale între angajat și angajator putându-se naște și în legătură cu alte aspecte.

Fie că doriți doar să trimiteți o notificare prin care să atrageți atenția celeilalte părți despre neregularitatea apărută, fie că doriți să procedați direct la o acțiune judiciară desfășurată în fața instanțelor, un avocat vă poate ajuta să înțelegi drepturile ce vă sunt recunoscute în raportul de muncă și mijloacele juridice pe care aveți la îndemână pentru a acționa într-un mod eficient și a obține un rezultat ce vă va fi favorabil. În acest sens, avocatul se poate ocupa nu doar de redactarea tuturor actelor necesare demersurilor pe care doriți să le faceți, ci vă poate susține cauza în fața instanțelor de judecată.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *