fbpx

Blog

Avocat Succesiune

Avocat mostenire Bucuresti

De cate feluri este mostenirea?

In functie de izvorul vocatiei succesorale a celor care dobandesc patrimoniul defunctului, mostenirea poate fi legala sau testamentara. Mostenirea este legala cand transmisiunea patrimoniului succesoral are loc conform legii (la persoanele, in ordinea si in cotele determinate de lege) si ea exista atunci cand defunctul nu a dispus de patrimoniul sau prin testament ori cand testamentul lasat de el nu produce efecte, in tot sau in parte. In cazul in care defunctul lasa testament doar pentru o parte din patrimoniul sau ori cand testamentul lasat de el produce efecte doar in parte, restul patrimoniului se va imparti conform regulilor privind mostenirea legala. Pe de alta parte, mostenirea este testamentara cand transmiterea masei succesorale are loc in temeiul vointei defunctului, lasata prin testament. In toate cazurile in care defunctul lasa testament, daca exista mostenitori rezervatari si prin legatele facute s-a adus atingere rezervei lor, ei vor dobandi (in calitatea lor de mostenitori legali) partea din mostenire corespunzatoare rezervei.

Cand se deschide mostenirea si care e importanta acestei date?

Conform art. 954 C. civ., mostenirea unei persoane se deschide in momentul decesului acesteia si la ultimul domiciliu al defunctului. Foarte important de retinut este sa nu confundam deschiderea mostenirii cu deschiderea procedurii succesorale notariale! Persoana care pretinde mostenirea trebuie sa dovedeasca moartea si data mortii celui pe care vrea sa-l mosteneasca (art. 249 C. pr. civ.), dovada ce se va face cu certificatul de deces eliberat dupa intocmirea actului de deces. Data deschiderii mostenirii prezinta o importanta capitala deoarece in functie de acest element se determina persoanele chemate la mostenire, capacitatea lor succesorala, drepturile care li se cuvin, compunerea masei succesorale (drepturile si obligatiile patrimoniale ce au apartinut defunctului), dar aceasta data este si data de la care incepe, de regula, sa curga termenul de optiune succesorala de 1 an (Art. 1103 alin 1 C. civ.).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top