Avocat Dare in Plata

C.A.Dobrescu castiga un dosar pe darea in plata

Prin cererea de chemare in judecata reclamantii T.C., T.A., T.P. prin C.A.Dobrescu in contradictoriu cu SC R.C.S.R. SRL au solicitat instantei de judecata sa pronunte o hotararea prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit nr. x din data de… incheiat cu banca V. S.A. existand un debit restant in cuantum de 6885,75 CHF reprezentand debit si 3246,95 RON reprezentand cheltuieli de executare, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 8 alin. 1 din legea 77/2017 care prevede ca: ,, (1) În situația în care creditorul nu se conformează dispozițiilor prevăzute de prezenta lege, debitorul poate cere instanței să pronunțe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligațiilor născute din contractul de credit ipotecar și să se transmită dreptul de proprietate către creditor.
In sustinerea cererii am aratat instantei de judecata faptul ca anterior formularii cererii de chemare in judecata, parata a fost notificata pentru a se prezenta la sediul notarului public pentru a incheia un act prin care sa se constate stinse datoriile ( debitul restant si cheltuieli de executare) ramase in urma vanzarii prin executare silita de catre parata-creditoare a bunului imobil.
Am sustinut in fata instantei de judecata faptul ca prin refuzul paratei-creditoare de a se prezenta la notar in vederea incheierii actului prin care sa se constate stinse datoriile ,urmata de necontestarea in termen de 10 zile a notificarii trimise catre parata-creditoare, parata a acceptat in mod indirect stinse datoriile ramase in urma vanzarii bunului la licitatie publica.
Totodata, pe fondul cauzei, am depus o serie de inscrisuri si declaratii din care rezulta ca debitorii-reclamanti nu au posibilitatea de a mai plati datoriile ramase, fiind astfel indeplinite conditiile impreviziunii.
In urma acestor sustineri, instanta de judecata a admis cererea noastra si a dispus: ,, Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată stingerea datoriilor izvorâte din contractul de credit nr. … din 10.07.2008 încheiat între reclaman?i ?i V. R. S.A.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.