Cum obtin suspendarea executarii silite pe timp de pandemie?

Pentru debitorii aflați în procedura de executare silită, legea pune la dispoziție două mijloace de suspendare a procedurii: suspendarea executării până la soluționarea contestației la executare și suspendarea provizorie a executării până la soluționarea cererii de suspendare a executarii silite. Suspendarea executării până la soluționarea contestației la executare.  Ce condiții trebuie...

Continua sa citesti

Cum te poti apara in cazul executarilor silite incepute de catre recuperatorii de creante.

În ultimii ani numarul executărilor silite au crescut exponențial, în majoritatea cazurilor acestea fiind pornite de către recuperatori de creanțe. În general, atunci când băncile/companiile de telefonie/prestări servicii acumulează mai mulți debitori, aceștia formează un portofoliu de creanțe pe care le cedează societăților de recuperări creanțe. În baza acestor contracte de...

Continua sa citesti

Anularea popririi oricand in 2020

Procedura executării silite a devenit tot mai răspândită în ultimii ani, numărul românilor supși executării fiind într-o creștere progresivă. Executarea silită este procedura prin care creditorul urmărește recuperarea unei datorii de la un debitor care fie nu a mai putut, fie nu a dorit să returneze banii. Procedura de executare...

Continua sa citesti

Contestatie la executare

Contestatia la executare  este o cale deschisa debitorilor ( persoane fizice si/sau juridice)  sau persoanelor prejudiciate printr-un act de executare prin care acestora li se perimite sa se apere in fata instantei de judecata impotriva neregurilor executarii silite, inclusiv in situatia in care executarea silita a fost inceputa in baza...

Continua sa citesti

Contestatie la executare admisa – Avocat Dobrescu Bogdan

Nr. unic (nr. format vechi) : 14300/302/2018 Data inregistrarii 10.07.2018 Data ultimei modificari: 21.01.2019 Sectie: ….. Materie: Civil Obiect: contestaţie la executare Stadiu procesual: Fond   Părţi Nume Calitate parte Iosub Cristian Contestator INTRUM DEBT FINANCE AG (FOSTA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG) Intimat   Şedinţe 05.12.2018 Ora estimata: 09:00 Complet: C 17 civil 2018 Tip solutie: Admite cererea Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează toate actele de executare din dosarul nr. 3400MI/2018 deschis la BEJ Ionescu...

Continua sa citesti

Contestaţie la executare admisa -C.A.Dobrescu 2019

Nr. unic (nr. format vechi) : 217/282/2018 Data inregistrarii 19.02.2018 Data ultimei modificari: 22.05.2018 Sectie: penal-civil Materie: Litigii cu profesioniştii Obiect: contestaţie la executare d.ex. 3346/2017-S.C.P.E.J. TRIFINĂ, TĂNASE ŞI GALEA Stadiu procesual: Fond   Părţi Nume Calitate parte SOARE PANTAZE CU DOMICILIUL ALES PENTRU COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ LA CAB. AV. LAURENŢIU BOGDAN DOBRESCU-LA SEDIUL ALES COMUNICARE ACTE DE PROCEDURĂ Contestator SECAPITAL S.A.R.L. -PRIN AV. CHIRCU ALEXANDRA Intimat INVESTCAPITAL LTD Intimat   Şedinţe 17.04.2018 Ora estimata: 09:30 Complet: C2CIV Tip...

Continua sa citesti

Cum trebuie sa ne aparam de executarile silite in 2019?

Contestaţia la executare (art. 712-720 C.pr.civ.) reprezintă cel mai frecvent mijloc procedural întâlnit în practică prin care se poate contesta executarea silită însăşi sau numai un act de executare efectuat cu prilejul urmăririi silite şi prin care se poate solicita instanţei de judecată anularea întregii executării sau doar a actului respectiv...

Continua sa citesti

Contestatie la executare 2019

CE REPREZINTA CONTESTATIA LA EXECUTARE? Contestaţia la executare reprezintă cel mai frecvent mijloc procedural întâlnit în practică prin care se poate contesta chiar executarea însăşi sau numai un act de executare săvârşit cu prilejul urmăririi silite, şi prin care se poate solicita instanţei de judecată anularea întregii executării sau doar a...

Continua sa citesti

Contestatie la executare, dosar admis -Avocat Dobrescu 0766883875

Nr. unic (nr. format vechi) : 14300/302/2018 Data inregistrarii 10.07.2018 Data ultimei modificari: 07.12.2018 Sectie: ….. Materie: Civil Obiect: contestaţie la executare Stadiu procesual: Fond   Părţi Nume Calitate parte Iosub Cristian Contestator INTRUM DEBT FINANCE AG (FOSTA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG) Intimat   Şedinţe 05.12.2018 Ora estimata: 09:00 Complet: C 17 civil 2018 Tip solutie: Admite cererea Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează toate actele de executare din dosarul nr. 3400MI/2018 deschis la BEJ Ionescu...

Continua sa citesti

Contestatia la executare – obligatia de timbrare

Potrivit dispozitiilor art. 197 din Noul Cod de Proc. Civila in care este prevazut ca: ,, În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condiţiile legii” iar conform art. 33 alin.1...

Continua sa citesti

Contestatie la executare- recuperatorii de creanta nu detine titlu executoriu valabil – Dosar castigat

In cadrul, contestatiei la executare, se poate invoca lipsa titlului executoriu in situatia in care contractul bancar a fost cesionat de catre banca unui recuperator de creanta deoarece contractul de cesiune de creanta nu constituie titlu executoriu. Cesiunea de creanta se comunica obligatoriu fie de catre banca fie de catre recuperator...

Continua sa citesti

Neexecutarea obligatiei prevazute prin titlu executoriu

In fapt, prin cererea de chemare in judecata ce formeaza obiectul dosarului 25044/4/2017, reclamantul-creditor a solicitat instantei de judecata obligarea paratei –debitoare la plata unor penalitati pentru neexecutarea obligatiei prevazute prin titlu executoriu prin care se prevedea ca reclamantul-creditor sa aiba un program de relatii personale cu minorele insa minorele...

Continua sa citesti

CONTESTAȚIA LA EXECUTARE

Contestația la executare reprezintă modalitatea prin care persoana interesată poate obține, cu concursul instanței de judecată, anularea sau îndreptarea actelor de executare silită efectuate cu încălcarea dispozițiilor legale. De regulă, această procedură este utilizată atunci când: se contestă însăși executarea silită; se contestă un anumit act de executare din dosarul...

Continua sa citesti

Incetarea executarii silite

Ȋncetarea executării silite Executarea silită încetează dacă: a) s-au stins integral obligaţiile fiscale prevăzute în titlul executoriu, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii; b) a fost desfiinţat titlul executoriu; c) în alte cazuri prevăzute de lege. Măsurile de executare silită aplicate în condiţiile...

Continua sa citesti

De folosit in toate dosarele de executare silita.

În şedinţa din 19 martie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat cinci sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții: Decizia nr.19  în...

Continua sa citesti

Contestatia la executare-conditii de admisibilitate si termenul in care aceasta poate sa fie formulata.

In principiu, contestatia la executare poate  fi exercitata indiferent de titlul executoriu care sta la baza inceperii executarii silite, exceptie facand acele situatii in care legea prevede o cale speciala pentru desfintarea acelui titlu executoriu. In situatia in care, titlul executoriul il cosntituie o hotarare judecatoreasca sau arbitrala, contestatorul nu...

Continua sa citesti

Onorariul de executare stabilit de executor peste limita maxima admisa

Potrivit art. 37 alin. 1 lit. a Legea 188/2000 Executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de Ministrul Justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. În cazul executării silite a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt...

Continua sa citesti

Intreruperea cursului prescriptiei dreptului de a cere executarea silita

Instanţa apreciază neîntemeiate apărările intimatului care a susţinut că notificările de plată şi solicitările de înţelegeri amiabile emise de creditorul iniţial – cât şi notificarea de cesiune de creanţă au întrerupt prescripţia dreptului de cere executarea silită, şi reţine că prescripţia dreptului de a cere executarea silită se întrerupe la...

Continua sa citesti

Care sunt efectele soluţionării contestaţiei la executare?

Dacă admite contestaţia la executare, instanţa, ţinând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseşi, va anula ori lămuri titlul executoriu. De asemenea, dacă prin contestaţia la executare s-a cerut de către partea interesată împărţirea bunurilor proprietate comună,...

Continua sa citesti

Ordonanta presedintiala – Suspendarea executarii silite

Folosirea procedurii ordonanţei preşedinţiale pentru suspendarea executării silite este inadmisibilă, aceasta putând fi solicitată exclusiv în temeiul art. 719 alin. 1 NCPC şi cu îndeplinirea condiţiilor speciale în materia executării silite. ”Deşi prin cererea formulată reclamantul SP RV a solicitat pe cale de ordonanţă preşedinţială suspendarea executării silite în dosarul de...

Continua sa citesti

Contestatia la executare.obiect.termene.conditii de admisibilitate

Contestatia la executare poate fi introdusa in urmatoarele cazuri: 1) Impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare, de catre cei interesati sau vatamati prin executare; 2) In cazul in care executorul judecatoresc refuza sa efectueze o executare silita sau sa indeplineasca un act...

Continua sa citesti