Exercitarea autoritatii parintesti dupa divort

Exercitarea autorităţii părinteşti după divorţ După divorţ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi. Excepţie face situaţia când există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanţa hotărăşte ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinţi (părinte custodian). În această situaţie, celălalt părinte (părinte necustodian)...

Continue reading

Contestatia la executarea silita

Executarea silita este o procedura prin care executorii judecatoresti recupereaza datoriile fiscale si nefiscale pe care o persoana nu le-a achitat sau refuza sa le achite. Procedura poate sa inceapa numai la cererea creditorului, care este transmisa catre executorul judecatoresc. Ulterior, executorul judecatoresc trimite o solicitare de incuviintare catre instanta judecatoreasca,...

Continue reading

Plangerea Contraventionala

Plangerea Contraventionala Plangerea contraventionala reprezinta cererea prin care contravenientul contesta, in fata instantei, legalitatea si/sau temeinicia procesului verbal de contraventie incheiat de organul constatator. Normele legislative care trebuie avute in vedere pentru contestarea oricaror aspecte rezultate din existenta unui proces verbal de contraventie sunt urmatoarele: Codul Rutier al Romaniei – Ordonanta de Urgenta nr....

Continue reading

MOTIVELE DE DIVORT

MOTIVELE DE DIVORȚ   Conform Codului civil divorțul poate avea loc: a)prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț; b)atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă; c)la cererea unuia dintre soți,...

Continue reading

12