Articole Juridice

Ce înseamnă completarea corectă a declrației?

Completarea declarației pe proprie răspundere în vederea părăsirii domiciliului, necesară pe perioada stării de urgență, a creat nenumărate probleme românilor, aplicându-se o mulțime de amenzi pentru „completarea greșită a declarației”.

Ce înseamnă completarea corectă a declrației?

Completarea corectă a declarației presupune înscrierea datelor REALE pe aceasta, dar și respectarea condițiilor de formă ale tipizatului declarației.

Numele și prenumele sunt evident necesare în vederea indentificării persoanei care face deplasarea, iar data nașterii reprezintă, de asemenea, un element suplimentar de identificare, dar și stabilirea vârstei persoanelor ce fac declarația în vederea stabilirii aplicării măsurilor speiale.

Adresa locuinței de fapt este de asemenea necesară astfel încât să se stabilească traseul parcurs dar și respectarea scopului ordonanței (spre exemplu, plimbarea animalelor de companie se poate face doar în apropierea reședinței). Foarte important este faptul că adresa locuinței de fapt nu trebuie să coincidăcu cea de pe cartea de identitate și nici nu este necesar să faceți dovada faptului că locuiți la acea adresă.  Pentru completarea adresei, este suficient indicarea numelui străzii și a numărului, însă pentru o rigurozitate deosebită și pentru a evita orice probleme, este util să indicați adresa completă (oraș, sector, stradă, număr, scară, etaj, apartament)

De asemenea trebuie indicat traseul pe care se va face deplasarea. În acest caz sunt suficiente indicarae locului de plecare (domiciliu) si adresa/adresele la care doriți să ajungeți, fără a arăta detaliat traseul pe care urmează să îl urmați. Se prezumă că veți urma cel mai scurt/facil traseu.

Nu în ultimul rând este necesară înscrierea datei și a semnăturii.

Cum completez declarația?

Este recomandat folosirea tipizatului pus la dispoziție pe siteul https://formular.sts.ro/ însă, în cazuri de urgență puteți completa declarația inclusiv olograf, cât timp conține toate datele menționate anterior și unul dintre motivele deplasării conform Ordonanțelor Militare.

Cum motiv ar trebui să bifez în cazul deplasării?

Motivele deplasării sunt explicate în declarația tipizata, urmând să încercuiți motivul pentru care faceți deplasarea, respectiv:

 1. interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; *** NOTĂ ***: În cazul acestui motiv în funcție de calitatea dvs. profesională vă puteți deplasa și în alte locuri cu excepția biroului (spre ex. un agent de vânzări imobiliar se va deplasa inclusiv la adresele unde se desfășoară vizitele imobilelor).
 1. asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice; *** NOTĂ ***: Prin bunuri care acoperă necesitațile de bază nu se înțelege exclusiv alimente, ci sunt incluse în acastă gama produsele de curățenie, produsele de îngrijire personală, țigările (dependența este o necesitate) etc.
 1. asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 1. motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor/copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 1. activitate fizică individuală (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă/ colective) sau pentru nevoile animalelor de companie/domestice, în apropierea locuințeideplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;
 1. realizarea de activități agricole;
 1. donarea de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 1. scopuri umanitare sau de voluntariat;
 1. comercializarea de produse agroalimentare (în cazul producătorilor agricoli)
 1. asigurarea de bunuri necesare desfășurării activității profesionale.

Ce pot face dacă motivul meu nu este mențioant în declarație dar trebuie să mă deplasez?

Conform punctului 4 al declarției, deplasarea se poate face pentru „motive justificate”, iar declarația cuprinde câteva exemple însă, conform interpretării textului acestea nu sunt limitativ prevăzute.

Astfel, un motiv justificat poate fi orice motiv ce nu suportă amânare sau prin amănarea acestuia ați putea suferi un prejudiciu semnificativ, spre exemplu:

 • Deplasarea în vederea achitării chiriei;
 • Deplasarea în vederea încheierii unui contract de locațiune, vânzare-cumpărarea etc.
 • Deplasarea la notar/avocat în vederea exercitării drepturilor legale ce nu suportă amânare;
 • Deplasarea în vederea achiziționării/rapărării unor electrocasnice care, deși nu sunt necesare de plano acestea joacă un rol esențial în traiul dvs, precum: frigiderul, aragazul, mașina de spălat etc.

Motivele pot continua, deoarece legiuitorul nu a restrâns, în mod voit, lista motivelor justificate, cu precizarea că este necesar să indicați acest motiv. De asemenea, aprecierea motivelor nu trebuie să fie una subiectivă ( spre exemplu, achiziționarea unei perechi noi de pantofi nu reprezintă un motiv justificat).

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.