Avocat Banci

Ce se poate obține prin formularea unei cereri de suspendare provizorie a executării silite?

În ultima perioadă am primit, pe bună dreptate, pe adresa de mail și pe site o mulțime de întrebări de la persoane ce se află în procedura de executare silită iar, deși nu au formulat contestație la executare, din cauza măsurilor luate de autorități de la izbucnirea pandemiei COVID -19, măsurile de executare (cu precădere popririle) le afectează veniturile în mod substanțial, aceștia aflându-se în imposibilitate de plată.

Majoritatea întrebărilor au avut drept numitor comun întrebarea „Am o poprire pe salariu. Ce pot face pentru a suspenda această masură?”, motiv pentru care am identificat o serie de soluții.

În primul rând, trebuie menționat faptul că măsurile de executare silită (inclusiv popririle) având drept creditor ANAF se suspendă, fără alte formalități, iar în condițiile în care terții popriți nu dispun de drept sistarea plăților către ANAF (în concret, angajatorul încă trimite 1/3 din salariu către ANAF), sistarea se poate face la cererea debitorului.

Pe de altă parte, măsurile de protecție bancare luate prin OUG 37/2020 nu se aplică și măsurilor de executare luate de către instituțiile de credit, ci prevăd (până la acest moment) exclusiv suspendarea plății ratelor la credite.

Acest fapt înseamnă că, odată înființată măsura popririi față de dumneavoastră, aceasta va continua și pe perioada stării de urgență.

Ce e de făcut?

Deși nu există nicio procedură reglementată în mod expres în această perioadă, persoanele față de care se desfășoară o urmărire silită, au posibilitatea suspendării acesteia pe cale judiciară.

Cum se poate realiza suspendarea executării silite pe cale judiciară?

În primul rând trebuie creat cadrul procesual, respectiv redactarea unei contestații la executare cu care va fi investită instanța de judecată.

Odată intentată acțiunea, se poate solicita suspendarea executării silite și suspendarea provizorie a executării silite.

Conform art. 719 alin (1) din Codul de procedură civilă „Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea.”

Conform art. 719 alin (7) din Codul de procedură civilă Dacă există urgenţă şi dacă, în cazurile prevăzute la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac.”

Este important de menționat faptul că la acest moment activitatea instanțelor de judecată, atât cu privire la contestațiile la executare silită cât și acțiunile privind suspendarea executării silite sunt suspendate, conform Decretului nr 195/2020 coroborat cu hotărârea CSM, secția pentru judecători, nr. 417/2020. Cu toate acestea se judecă cererile de suspendare provizorie a executării silite.

Ce se poate obține prin formularea unei cereri de suspendare provizorie a executării silite?

Din cauza problemelor existente în această perioadă în sistemul judiciar, prin admiterea cererii, procedura de executare silită va fi suspendată cel puțin până la soluționarea cererii de suspendare a executării,  adică până la încetarea măsurilor instituite de starea de urgență.

Cine poate urma această procedură?

Orice debitor care este executat silit și față de care s-au dispus măsuri de executare silită poate urma această procedură, indiferent că este persoană fizică sau persoană juridică.

Ce înseamnă motive temeinice?

Deși legea nu distinge care sunt motivele temeinice pentru care instanța poate suspenda executarea silită, in practică se reține faptul că acestea sunt reprezentate de  probabilitatea producerii unei pagube ireparabile sau cel puțin a unui prejudiciu greu remediabil în natură ulterior desăvârșirii executării, prejudiciu care este previzibil că se va produce în cazul continuării executării;

Astfel, pot fi considerate motive temeinice, raportat la starea de urgență: reducerea semnificativă a veniturilor familiei, suspendarea contractului de muncă, încetarea contractului de muncă, incetarea activității comerciale, șomajul tehnic, concediu forțat (fără plată) și alte asemenea, de natură să creeze persoanelor executate silit o situație excesiv de dificila.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.