Uncategorized

Ce trebuie sa faci ca sa obtii amanarea platii ratelor bancare, în perioada coronavirusului?

În data de 30.03.2020, în Monitorul Oficial al României a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Practic, această ordonanță vine în sprijinul celor care au fost afectați din punct de vedere financiar de criza internațională determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aceste persoane având acum posibilitatea de a solicita băncilor/instituțiilor financiare nebancare amânarea ratelor la credit pe o perioadă de până la 9 luni.

Astfel, la cererea debitorilor, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane acordate de către creditori  se suspendă cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

Cine beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență nr. 37/2020?

Debitorii care au încheiat un contract pentru obținerea unui credit care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Pentru a beneficia de suspendarea obligațiilor de plată în condițiile OUG 37/2020, debitorii trebuie să îndeplinească următoarele două condiții:

  1. să nu înregistreze restanţe la plată sau, după caz, să le achite integral până la data transmiterii solicitării către creditor;
  2. veniturile lor să fi fost afectate în mod direct sau indirect, ca urmare a întreruperii totale sau parțiale a activității desfășurate, a pierderii locului de muncă, etc.

OUG 37/2020 prevede două condiții suplimentare pe care trebuie să le îndeplinească celelalte categorii de debitori, cu excepția persoanelor fizice:

  1. să dețină certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri care atestă întreruperea activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice sau prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020;
  2. nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului;

Cine nu beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență nr. 37/2020?

Persoanele ale căror venituri nu au fost afectate de situația gravă generată de pandemia COVID-19 și care nu întâmpină alte dificultăți în achitarea ratelor.

Debitorii executați silit beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență nr. 37/2020?  

Nu, debitorii împotriva cărora s-a declanșat procedura executării silite anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe nu beneficiază de aceste facilități și nu pot solicita amânarea ratelor la credite, întrucât ordonanța impune existența unui contract de credit în derulare pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată.

Ce trebuie să conțină notificarea trimisă creditorului?

    Foarte important de reținut este faptul că, suspendarea obligației de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor nu operează de drept. Pentru a beneficia de această masură, debitorul trebuie să-și informeze creditorul.

În acest sens, debitorul trebuie să transmită în format letric sau prin poşta electronică o cerere către creditorul său prin care să își exprime intenția de a beneficia de dispozițiile OUG 37/2020, cu precizarea motivelor care stau la baza solicitării sale.

  Atenție însă cu privire la termenul în care trebuie formulată și transmisă solicitarea către creditor: debitorul are la dispoziție numai 45 de zile pentru a-și informa creditorul, termen care se calculează de la data intrării în vigoare a OUG 37/2020.

 

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.