Avocat Succesiune

CERERE DE AJUTOR PUBLIC JUDICIAR ADMISA IN TOTALITATE ( 11 362 lei )

Prin prezentul articol ne propunem sa explicam intr-un mod usor de inteles cum poate beneficia o persoana de scutirea de plata taxei judiciare de timbru, oferind in acest sens un exemplu concret.

Desfasurarea procesului civil implica o serie de cheltuieli care se avanseaza de reclamant (partea care formuleaza cererea de chemare in judecata), o componenta importanta a cheltuielilor de judecata fiind reprezentata de taxele de timbru.

Am observat cum numerosi oameni aleg sa nu se adreseze instantei pentru dezbaterea succesiunii din cauza cuantumului taxei de timbru.

Asadar, pentru a intelege ce presupune ajutorul public judiciar, vom trata cu titlu de exemplu un dosar avand ca obiect succesiune, oferind raspunsuri la cele mai intalnite intrebari.

  • Cum se calculeaza taxa judiciara de timbru?

Taxa judiciara este stabilita conform art. 5 alin.2 din OUG 80/2013, anume 5% din masa succesorala.

Exemplul nr.1: Sa presupunem ca doriti sa se partajeze un imobil.

Pentru stabilirea taxei judiciare, instanta va solicita sa depuneti la dosar certificatul de atestare fiscala eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale din care rezulta valoarea impozabila a bunului.

In speta clientei noastre, din certificatul fiscal a rezultat urmatoarea valoare impozabila a imobilului: 227.240 lei.

Astfel, cuantumul taxei de timbru a fost de 11.362 lei (5% din 227.240 lei.)

Exemplul nr.2: Sa prezumam ca solicitati partajarea a trei bunuri imobile.

Pentru inceput, inceput instanta va stabili valoarea masei partajabile, raportandu-se la valoarea impozabila rezultata din certificatul fiscal, folosind metoda de calcul de mai jos:

  1. Bunul nr. 1 in valoare de 280.016 lei
  2. Bunul nr. 2 in valoare de 140.486 lei
  3. Bunul nr. 3 in valoare de 756.396 lei

Valoarea masei partajabile: 1/2x (280.016 + 140.486 + 756.396) = 588.449 lei.

Asadar, taxa judiciara va reprezenta 5% din masa succesorala, in exemplul aratat 5% din 588.449 lei, rezultand o taxa judiciara de timbru in cuantum de 29.422,45 lei.

  • Ce este ajutorul public judiciar?

Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistență acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil și garantarea accesului egal la actul de justiție, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătorești sau a altor titluri executorii.

Cu alte cuvinte, in cazul in care o persoana nu dispune de suficiente venituri pentru a achita taxa judiciara de timbru, instanta, la solicitarea persoanei interesate (petent), poate dispune scutirea de plata taxei judiciare.

  • In cat timp de la stabilirea taxei judiciare de timbru pot formula cerere de ajutor public judiciar?

Dupa stabilirea taxei judiciare, instanta ii va comunica partii cuantumul taxei judiciare, punandu-i in vedere posibilitatea de a formula cerere de ajutor public judiciar, în termen de 5 zile de la primirea comunicării.

  • Cum pot beneficia de ajutor public judiciar?

Partea care doreste sa beneficieze de ajutorul public judiciar va formula cererea de acordare a ajutorului public judiciar. Cererea se adresează instanței competente pentru soluționarea cauzei în care se solicită ajutorul.

Cererea se formulează în scris și va cuprinde mențiuni privind obiectul și natura procesului pentru care se solicită ajutorul public judiciar, datele de identificare ale solicitantului și a familiei sale, atașându-se înscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia și ale familiei sale, precum și dovezi cu privire la obligațiile de întreținere sau de plată.

De exemplu, pentru dovedirea veniturilor puteti depune fie adeverinta de venituri eliberata de ANAF, fie adeverinta de la locul de munca.

Este important de retinut ca instanta are la dispozitie aplicatia PatrimVen prin care verifica datele cu privire la patrimoniul si veniturile cetatenilor, astfel incat este recomandat sa mentionati toate veniturile pe care le realizati.

Pentru dovedirea cheltuielilor, puteti depune facturi la utilitati, certificatul de nastere al minorului (daca aveti minor in intretinere), contract de credit – grafic de rambursare (daca achitati rate).

Cererea va fi însoțită și de o declarație pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum și cuantumul acestui ajutor.

  • Pentru solutionarea cererii de ajutor public judiciar este nevoie de prezenta partii in fata instantei?

Nu! Asupra cererii de ajutor public judiciar instanța se pronunță, fără citarea părților, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.