Avocat Dreptul Muncii

Cine poate beneficia de indemnizația pentru șomajul tehnic?

În domeniul muncii și protecției sociale, primele măsuri de limitare a efectelor negative cauzate de răspândirea la nivel internațional a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost adoptate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Conform art. 30 din Decret, Guvernul României poate sprijini angajatorii și angajații afectați de efectele crizei COVID-19, prin derogări de la prevederile legale în vigoare.

Măsurile de protecție impuse de către autorități au avut un impact negativ asupra activității companiilor, multe dintre acestea neavând capacitatea și veniturile necesare pentru a asigura plata salariilor angajaților. Pentru a evita dezechilibrul economic ce ar fi fost creat prin concedierea sau trimiterea în șomaj a angajaților acestor companii, Guvernul a adoptat o serie de măsuri menite să-i sprijine pe angajatori și să-i protejeze pe salariați.

În atare condiții, multe companii au procedat la suspendarea contractelor individuale de muncă ale angajaților pe durata instituirii stării de urgență, prevalându-se de dispozițiile art. 52 alin. (1) lit. c din Codul Muncii: “Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare”.

În baza acestui text legal, angajatorul este îndreptățit să suspende contractele de muncă ale angajaților săi (ale tuturor sau doar a unora dintre ei), fără a-i consulta în prealabil și fără a le solicita acordul. Dacă angajatorul adoptă o astfel de măsură, angajații pot beneficia de o indemnizație de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei, ceea ca înseamnă că angajații nu vor putea primi de la stat, ca indemnizație pentru șomaj tehnic, mai mult de 4.071,75 lei. Cu toate acestea, nimic nu-l împiedică pe angajator să suplimenteze diferența din propriile fonduri.

Șomajul tehnic reprezintă, așadar, un instrument util pentru acei angajatori aflați în impas financiar din cauza restrângerii sau întreruperii activității, care urmăresc să-și păstreze angajații cu experiență și care au dat dovadă de profesionalism și devotament la locul de muncă.

Cine poate beneficia de indemnizația pentru șomajul tehnic?

De indemnizația pentru șomajul tehnic poate beneficia orice angajat care are un contract individual de muncă valabil încheiat și înregistrat în REVISAL și al cărui angajator și-a redus sau și-a întrerupt activitatea total sau parțial din cauza pandemiei de coronavirus.

Practic, dacă angajatorul suspendă contractele de muncă ale angajaților săi, în perioada în care aceștia nu vor presta activitate, plata salariilor va fi asigurată de către stat prin bugetul de asigurări sociale, în limita cuantumului indemnizației de șomaj.

Ce trebuie să faci pentru a beneficia de indemnizația pentru șomaj tehnic?

Salariatul nu trebuie să întreprindă niciun demers pentru a beneficia de indemnizația pentru șomaj tehnic. Este suficient să aiba calitatea de salariat și un contract de muncă valabil încheiat. Este de datoria angajatorului să efectueze toate demersurile legale astfel încât, pe durata suspendării contractului individual de muncă, angajatul  să beneficieze de  indemnizația de șomaj tehnic.

În schimb, angajatorul trebuie să depună la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, o cerere în acest sens, însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista angajaților care urmează să beneficieze de această indemnizație. Plata indemnizației se va face de către stat, în maxim 15 zile de data data depunerii documentației, în contul bancar al angajatorului, urmând ca acesta să vireze sumele respective către angajații săi în maxim 3 zile.

Această situație de criză, alimentată de lipsa disponibilităților financiare, trebuie să fie gestionată cu maximă responsabilitate de către angajatori. Nu puține au fost situațiile în care, salariații au reclamat o serie de abuzuri săvârșite în această perioadă: fie au fost obligați să demisioneze, fie au fost chemați la muncă în continuare deși aveau contractul de muncă suspendat, fie au primit mai puțini bani decât erau îndreptățiși și lista poate continua. Astfel de conduite rămân în continuare sancționabile și pot atrage răspunderea civilă sau, după caz, penală a angajatorilor care săvârșesc astfel de abuzuri.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.