Uncategorized

Cum se poate formula o cerere de suspendare a ratelor bancare?

Astăzi, 7 Aprilie 2020, au fost publicate Normele de aplicare a OUG 37/2020 privind suspendarea ratelor la credite, prin care se indică procedura prin care persoanele care au contractat credite pot beneficia de suspendarea plății ratelor pe o perioadă de până la 9 luni, dar nu mai târziu de data de 31.12.2020.

Pentru ce tipuri de credite se aplică?

Dispozițiile privind suspendarea plății ratelor se aplică tuturor facilităților acordate de creditorii definiți conform prevederilor art. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv: instituții de credit (naționale sau străine), instituțiile financiar bancare și a societăților de servicii de investiții financiare și supravegherea sistemelor de plăți și a sistemelor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare.

Cine poate beneficia de suspendarea plății ratelor?

De facilitățile indicate, pot beneficia o gamă largă de debitori, respectiv persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei și persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepția instituțiilor de credit definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006.

Care sunt condițiile pe care debitorul trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de suspendarea plății ratelor?

În primul rând, pentru a beneficia de facilitățile privind suspendarea plății ratelor, creditele trebuie să îndeplinească, conform  art. 4 din Normele metodologice, următoarele condiții:

  • au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;
  • data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;
  • nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
  • nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată în condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020

Pe lângă acestea, Normele metodologice indică faptul că cererile privind suspendarea plății ratelor pot fi formulate doar de către debitorii care ale căror venituri familiale au fost afectate de perioada declanșată de criza COVID-19, dintre care se exemplifică, fără a se încadra exclusiv:

  • intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului,
  • concedierea debitorului/ membrilor familiei acestuia,
  • reducerea salariului debitorului/ membrilor familiei acestuia,
  • plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu,
  • îmbolnăvirea cu COVID-19 și altele asemenea. 

Cum se poate solicita acordarea facilităților privind suspendarea achitării ratelor?

În termen de MAXIM 45 de zile de la publicarea OUG 37/30.03.2020, debitorii trebuie să formuleze o solicitare scrisă către creditor, prin care să solicite suspendarea achitării ratelor. Această cerere poate fi formulată scris sau telefonic, însă, se recomandă solicitarea scrisă, astfel încât debitorul să aibă dovada comunicării acesteia.

Cererea va fi formulată și motivată raportat la condițiile mai sus arătate, cu indicarea tuturor elementelor de fapt și de drept pentru care se solicită suspendarea plății ratelor.  De asemenea, alături de solicitare, debitorul trebuie să depună o declarație pe proprie răspundere prin care să ateste faptul că veniturile i-au fost semnificativ afectate în urma crizei COVID – 19.

După expedierea solicitării către creditor, acesta are un termen de MAXIM 15 zile în care să răspundă, în scris, debitorului privind admiterea sau respingerea solicitării de acordare a suspendării plății ratelor.

ATENȚIE: simpla formulare a cererii de suspendare a plății ratelor nu atrage în mod automat suspendarea acestora, solicitarea fiind necesar să îndeplinească toate condițiile legale pentru a putea fi aprobată de creditor. În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, cererea urmează să fie respinsă!

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.