Articole Juridice

Clauza privind plata unor despagubiri pentru rezilierea contractului inainte de termenul contractual

Clauzele abuzive sunt reglementate de Legea nr. 193/2000, precum si de Codul Consumului.

Pentru a facilita intelegerea materiei, vom defini notiunile de „comerciant” , „consumator” si „clauze abuzive”.

Potrivit art. 2 alin.2 din Legea nr.193/2000:„ Prin comerciant se înţelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop în numele sau pe seama acesteia.”

Consumator este orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa Legi 193/2000, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

Clauzele abuzive sunt definite atat prin Legea 193/2000, cat si prin dispozitiile Codului consumului (art.78-80) astfel:„O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.”

            Totodata,  prin alin.1 lit.j din anexa la Legea nr. 193/2000 legiuitorul a statuat faptul ca o prevedere contractuala care restrange sau anuleaza dreptul consumatorului de a denunta sau de a rezilia unilateral contractul, in cazul in care comerciantul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe in cazul denuntarii unilaterale, reprezinta clauza abuziva.

Spre exemplu, clauza privind plata unor despagubiri pentru rezilierea contractului inainte de termenul contractual care nu este negociata direct cu consumatorul are natura clauzei abuzive, intrucat se stabileste fara a da posibilitatea consumatorului sa influenteze natura ei.

Pentru a combate existenta clauzelor abuzive, instanta poate invoca din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale, Curtea de Justitie a Uniunii Europene statuand in acest sens prin Hotararea din 27 iunie 2000, Oceano Grupo Editorial S.A., precum si prin Hotararea din 4 iunie 2009, Pannon GSM.

Privitor la consecintele constatarii din oficiu a clauzelor abuzive se retine obligatia instantei de a exclude aplicarea clauzei contractuale abuzive, pentru ca aceasta sa nu produca efecte obligatorii in ceea ce priveste consumatorul, insa nu are posibilitatea de a modifica continutul clauzei.

In concluzie, in situatia in care instanta constata din oficiu caracterul abuziv al unei clauze, va proceda la excluderea acesteia, insa contractul va continua sa existe  fara nicio alta modificare decat cea rezultata din excluderea clauzei abuzive.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.