fbpx

Blog

Plangere Contraventionala

CONTESTAREA PROCESULUI VERBAL DE CONTRAVENȚIE

Amendarea și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile sunt cele mai întâlnite sancțiuni aplicate în rândul șoferilor pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea drumului public și prin urmare și cele mai contestate. Potrivit art. 100 alin. (3) lit.b) din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice constituie contravenţie neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului. Astfel, cei care nesocotesc aceste dispoziții legale riscă o amendă de până la 725 lei, dar și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile

Potrivit art. 31 din OG Nr.2/2001 coroborat cu art. 118 alin. (1) din OUG 195/2002  împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta. Procesul verbal poate fi contestat atât sub aspectul temeiniciei, cât și sub aspectul legalității.

În numeroase cazuri, organul de poliție a procedat la sancționarea conducătorului auto deși pietonul cu privire la care se presupune că nu s-a acordat prioritate se afla pe celălalt sens de mers. Având în vedere faptul că procesul-verbal întocmit de agentul de poliție se bucură de o prezumție de legalitate și credibilitate cu privire la cele constatate, dovada nevinovației trebuie făcută de petent prin administrarea de probe (înscrisuri, martori).

O cauză similară a fost dedusă spre soluționare Judecătoriei Buftea, care a admis plângerea contravenţională formulată de petent  și a dispus anularea procesului verbal de contravenţie şi exonerarea acestuia de sancţiunile contravenţionale aplicate prin acesta întrucât nu este îndeplinită cerința tipicității faptei. Conform art. 100 alin. 3 lit. b din OUG 195/2002, constituie contravenție: ,,neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvai“. Așadar, legea sancționează numai neacordarea de prioritate pentru pietonii aflați pe același sens de deplasare cu autoturismul nu și pentru pietonii aflați pe celălalt sens, indiferent câte benzi pe sens există. Ori, în situația de față, pietonul cu privire la care se presupune că nu s-a acordat prioritate, se afla pe celălalt sens de mers.

 

Mai multe informații: Dosarul nr. 3051/94/2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top