Blog

Avocat Contestatie la Executare

Contestatia la executare.obiect.termene.conditii de admisibilitate

Contestatia la executare poate fi introdusa in urmatoarele cazuri:
1) Impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare, de catre cei interesati sau vatamati prin executare;
2) In cazul in care executorul judecatoresc refuza sa efectueze o executare silita sau sa indeplineasca un act de executare silita in conditiile legii, de catre cei interesati sau vatamati prin executare;
3) Daca nu s-a utilizat procedura de lamurire a hotararii si de inlaturare a dispozitiilor contradictorii prevazuta de art. 443, dupa pronuntarea hotararii, se poate formula contestatie la titlu, in baza procedurii de contestatie la executare, daca sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu;
4) Dupa inceperea executarii silite se poate solicita anularea incheierii prin care s-a admis cererea de incuviintare a executarii silite, daca aceasta a fost emisa fara indeplinirea conditiilor legale, de catre cei interesati sau vatamati prin executare;
5) In cadrul judecarii contestatiei la executare poate fi ceruta impartirea bunurilor proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie, de catre partea interesata;
6) In cadrul procedurii urmaririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predarii silite a bunului imobil sau mobil, contestatia poate fi introdusa si de o terta persoana, daca acesta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv.

Contestatia la executare trebuie sa fie introdusa cu respectarea urmatoarelor termene:
1) 15 zile de cand contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta;
2) 15 zile de cand cel interesat a primit comunicarea ori, dupa caz instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit;
3) 15 zile de cand debitorul care contesta executarea insasi a primit incheierea de incuviintare a executarii sau somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit incheierea de incuviintare a executarii si nici somatia sau executarea se face fara somatie;
4) 5 zile de la comunicare pentru contestatia impotriva incheierilor executorului judecatoresc, daca acestea nu sunt potrivit legii definitive;
5) Oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de obtine executarea silita, pentru contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu;
6) In tot cursul executarii silite, dar nu mai tarziu de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului, daca prin lege nu se prevede altfel, pentru contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit, neintroducerea contestatiei permite valorificarea dreptului pe cale unei cereri separate, sub rezerva drepturilor dobandite de tertii adjudecatari.
Conditii de admisibilitate a cererii de contestatie la executare:
1) Daca executarea silita se face in temeiul unei hotarari judecatoresti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestatie, motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune in cursul judecatii in prima instanta sau intr-o cale de atac ce i-a fost deschisa;
2) Daca executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu decat o hotarare judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai daca legea nu prevede in legatura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifica pentru desfiintarea lui;

3) Nu se poate face o noua contestatie de catre aceeasi parte pentru motive care au existat la data primei contestatii. Contestatorul isi poate modifica cererea initiala, adaugand motive noi de contestatie daca, in privinta acestora din urma, este respectat termenul de exercitare al contestatiei.

Vizualizeaza articolul intreg aici: www.stiri.com.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top