fbpx

Blog

Avocat Contestatie la Executare

Contestatia la executare – obligatia de timbrare

Potrivit dispozitiilor art. 197 din Noul Cod de Proc. Civila in care este prevazut ca: ,, În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condiţiile legii” iar conform art. 33 alin.1 din OUG 80/2013, taxele judiciare se platesc anticipat, cu exceptiile prevazute de lege.

          Conform art. 10 alin. 2 din Oug 80/2013 este prevazut ca: ,, (2) In cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestata. In cazul in care obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se taxeaza cu 100 lei.

          In situatia in care contestatorul nu achita taxa judiciara calculata conform dispozitiilor legale si nici nu este scutati ca urmare a admiterii cererii de ajutor public judiciar, instanta de judecata va dispune anularea cererii ca netimbrata.

In cadrul dosarului nr. 25210/302/2017, noi am reprezentat intimata si in cadrul inta,pinarii invocate am invocat exceptia netimbrarii actiunii, in baza temeiurilor legale mentionate mai sus. Solutia instantei de judecata a fost :,, Admite exceptia netimbrarii. Anuleaza ca netimbrata contestatia la executare formulata de contestatorul Z, in contradictoriu cu intimata W si cererea de intoarcere a executarii. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Judecatoria sectorului 5 Bucuresti. “

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top