Avocat Banci

Contestatia la executarea silita

Executarea silita este o procedura prin care executorii judecatoresti recupereaza datoriile fiscale si nefiscale pe care o persoana nu le-a achitat sau refuza sa le achite.

Procedura poate sa inceapa numai la cererea creditorului, care este transmisa catre executorul judecatoresc. Ulterior, executorul judecatoresc trimite o solicitare de incuviintare catre instanta judecatoreasca, care isi va da acordul pentru demararea procedurii de executare silita.

Contestaţia la executare reprezintă cel mai frecvent mijloc procedural întâlnit în practică prin care se poate contesta chiar executarea silită însăşi sau numai un act de executare săvârşit cu prilejul urmăririi silite, şi prin care se poate solicita instanţei de judecată anularea întregii executării sau doar a actului respectiv nelegal.

Cine este îndreptățit să formuleze această cale de atac?                                                                                                                     

Normele procedurale impun ca o astfel de contestație la executare să fie judecată în contradictoriu cu debitorul (contestatorul) și creditorul (intimatul).

În majoritatea cazurilor, contestația la executare este formulată de debitor, având în vedere faptul că el este persoana vizată în mod direct de procedura de executare silită. Interesul său ca întreaga procedură să se desfășoare în conformitate cu dispozițiile legale este ocrotit de legiuitor, în sensul că acesta poate invoca prin intermediul contestației la executare orice neregularitate prin care îi sunt vătămate interesele: de exemplu, debitorul poate invoca în apărarea sa prescripția dreptului de a obține executarea silită, perimarea executării, nerespectarea formelor de încunostiințare cu privire la decalanșarea procedurii etc. Totodată, contestația la executare poate fi utilizată și de creditor, de Ministerul Public (in condițiile art. 92 NCPC), precum și de către orice altă persoană ale cărei drepturi sunt vătămate prin prezenta procedură.

 

Care este termenul în care poate fi formulată contestatia la executare?                                                                 

Potrivit art.715 NCPC, termenul în care poate fi formulată contestația la executare diferă în funcție de obiectul contestației. Astfel:

-In termen de 15 zile de cand contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta.

-In termen de 15 zile de cand cel interesat a primit comunicarea ori, dupa caz, instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintarea asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit.

-In termen de 15 zile de cand debitorul care contesta executarea insasi a primit incheierea de incuviintare a executarii sau somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit incheierea de incuviintare a executarii si nici somatia sau executarea se face fara somatie.

-In termen de 15 zile de la comunicare, impotriva incheierilor executorului judecatoresc, in cazurile in care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive,

  1. Atunci când sunt contestate încheierile executorului judecătoresc, termenul este mai mic, respectiv 5 zile de la comunicarea actului în cauză.
  2. Atunci când contestaţia are ca obiect lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, aceasta poate fi făcută oricând potrvit termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită (3 ani, respectiv 10 ani în cazul titlurilor emise în materia acțiunilor reale imobiliare).

 

Competența de solutionare

Competența de soluționare a contestației revine instanței de executare (judecătoria în a cărei circumscripție se află domiciliul sau, după caz, sediul debitorului. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în țară, este competenta judecătoria în a cărei circumscripție se află domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în țară, judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul biroului executorului judecătoresc investit de creditor), judecata realizându-se de urgență și cu precădere, potrivit regulilor prevăzute pentru judecata în primă instanță.

 

Care sunt costurile pentru introducerea unei contestatii la executare?

Costurile pentru introducerea unor contestatii la executare sunt urmatoarele:                                                                   -Onorariu avocat;

-Taxa judiciara de timbru;

-Cautiune pentru cererea de suspendare, daca este cazul.                                                                                                        Taxa judiciara de timbru pentru contestatia la executare este reglementata de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 80/2013.

Potrivit art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, in cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestata. In cazul in care obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se taxeaza cu 100 lei.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *