Articole Juridice

Contestație la măsura popririi

Poprirea este o modalitate indirectă de executare silită, deoarece creditorul popritor nu își satisface dreptul de creanță direct din patrimoniul debitorului poprit, ci din patrimoniul unei alte persoane ce poartă denumirea de terț poprit, dacă acesta din urmă îi datorează sau îi va datora debitorului poprit:

  • sume de bani;
  • titluri de valoare;
  • alte bunuri mobile incorporale

În acest sens, creditorul popritor urmărește și indisponibilizează aceste bunuri înainte de a ajunge în patrimoniul debitorului poprit care poate proceda la înstrăinarea, caz în care creditorul popritor nu își mai poate îndestula creanța.

În anumite situații, executarea silită prin intermediul propririi nu respectă procedura legală, iar în acest sens există posibilitatea de a formula contestație la executare ce reprezintă o cale de atac pusă la dispoziția celui interesat sau vătămat prin  actul de executare.

Rolul avocatului într-un astfel de demers este, în primul rând, să vă sfătuiască și să clarifice fiecare aspect al cauzei. Acesta poate, de asemenea să procedeze la redactarea contestație și a actelor necesare subsecvente și, de asemena, să vă reprezinte sau să vă asiste în fața instaneței de judecată pe parcursul intregii proceduri.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *