Blog

Avocat Dare in Plata

Cum poți scăpa de datoriile fiscale prin darea în plată

Orice persoană poate solicita fiscului stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea statului a unor bunuri imobile pe care aceasta le are în proprietate. În acest scop, Fiscul a adoptat un act normativ prin care a înființat o Comisie responsabilă cu analizarea cererilor venite din partea debitorilor, respectiv cu aprobarea sau respingerea lor.

Cum poate fi cerută stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată.

Potrivit actului normativ menționat anterior, cererile venite din partea debitorilor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu informații referitoare la datele lor de identificare, date privind structura capitalului social, a asociaților sau a acționariatului, respectiv, volumul și natura creanțelor fiscale (debite principale și accesorii).

În plus, în cazul debitorului garant sunt necesare volumul și natura creanțelor fiscale asumate, pe bugete, din care pe debite principale și accesorii, cu mențiunea că printre aceste creanțe nu trebuie să fie cuprinse și creanțe cu reținere la sursă și accesoriile aferente acestora, se arată în actul normativ publicat recent în Monitorul Oficial.

Cererea debitorului trebuie să mai cuprindă și date despre titlurile executorii în temeiul cărora sunt urmărite prin executare silită bunurile imobile care fac obiectul cererii, dacă este cazul.

Totodată, pe lângă cele menționate anterior, următoarele informații nu au voie să lipsească din documentul redactat de debitor:

 • bunurile imobile pentru care se solicită trecerea în proprietatea publică a statului, denumirea, datele de identificare a acestora, precum și o scurtă descriere și mențiunea respectării obiectului dării în plată;
  mențiunea debitorului/debitorului garant persoană juridică referitoare la taxarea sau scutirea cu/de TVA a operațiunii de transfer al proprietății bunului imobil prin dare în plată;
 • mențiunea cu privire la actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile respective;
  acordul expres al debitorului/debitorului garant privind prețul de evaluare al bunurilor imobile;
  în cazul debitorului/debitorului garant persoană juridică, valoarea de inventar a bunurilor imobile, evidențiată în contabilitate;
 • mențiunea debitorului/debitorului garant că:
  a luat cunoștință despre valoarea la care se face stingerea creanțelor fiscale,
  bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale și de alte sarcini și nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietății,
 • bunurile imobile nu sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participațiune, aport la capitalul social al unei societăți și/sau nu sunt închiriate, concesionate, arendate,
  pe numele său nu există cereri sau nu a fost deschisă procedura insolvenței și că nu se află în administrare specială;
 • acceptul debitorului/debitorului garant cu privire la compensarea diferenței, potrivit legii, în cazul în care valoarea bunului imobil este mai mare decât creanța fiscală pentru care se solicită stingerea prin dare în plată;
  semnătura reprezentantului legal al debitorului/debitorului garant persoană juridică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top