Avocat Divort

Custodia minorilor

Unul dintre cele mai dificile aspecte ce sunt puse în discuție la momentul desfacerii căsătoriei se referă la situația copiilor minori, chiar dacă sunt născuți în timpul căsătorie, în afara căsătorie sau adoptați, mai precis la locuința viitoare a minorilor odată cu finalizarea divorțului.

În acest sens, instanța va ține seama nu doar de un eventual acord al părților, ci în primul rând va lua în considerare interesul superior al minorului, putând decide stabilirea locuinței acestuia la părintele cu care locuiește în mod statornic, la celălalt părinte sau, în anumite cazuri excepționale, chiar la bunici, rude sau alte persoane ori la o insituție de ocrotire.

În funcție de situațiile particulare ale cauzei, avocatul vă poate ajuta prin expunerea motivelor care pot duce la o anumită decizie a instanței privind locuința copilului dumneavoastră minor, să alcătuiți un program de vizită echitabil și convenabil ambilor părinți și, de asemenea, să calculați pensia alimentară datorată.

Totodată, cunoștințele de natură juridică și experiența acumulată în nenumăratele cauze de această natură ale unui avocat vă pot beneficia în fața instanței de judecată, având în vedere că acesta este apt în a prezenta cazul dumneavoastră într-o manieră în care să convingă instanța să ia o decizie ce vă va fi favorabilă.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *