Blog

Avocat Dare in Plata

Darea in plata- in contractele de credit

Intr-un context juridic in care exista un numar mare de procese introduse de persoane fizice, contractante de credite in franci elvetieni la diferite institutii de credit, s-a creat in acest moment o practica neunitara a instantelor judecatoresti cu privire la admiterea sau respingerea unor cereri de acest tip. Astfel, procesele vizand constatarea nulitatii clauzelor de schimb valutar au fost solutionate in parte favorabil bancilor si in parte favorabil debitorilor din contractul de credit, aspect ce pune mari probleme predictibilitatii actului de justitie si creeaza si un dezechilibru in circuitul economic.

Aceasta situatie este sustinuta de faptul ca nu exista momentan un cadru legislativ clar, care sa permita aplicarea unui text de lege, cu caracter special, fara a se apela la acte normative cu incidenta mai mica sau mai mare in materie. Prin initierea proiectului de lege vizand darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite se urmareste tocmai stabilirea unei legi cu caracter special care sa permita o practica unitara in materia contractelor de credit, o garantie a respectarii dreptului la un proces echitabil.

Acest proiect de lege se aplica raporturilor juridice dintre persoanele fizice si institutiile de credit, institutiile financiare nebancare sau cesionarii creantelor detinute asupra persoanelor fizice. Se recunoaste astfel dreptul debitorului de a stinge integral creanta si accesoriile sale, izvorand dintr-un contract de credit, prin transmiterea catre creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat in favoarea creditorului. Acest drept exista si daca creanta creditorului izvorand dintr-un contract de credit este garantata cu fideiusiunea si/sau solidaritatea unuia sau mai multor debitori.

Pentru stingerea creantei in acest mod este necesara intrunirea cumulativa a mai multor conditii:
1) Creditorul si debitorul sa faca parte din categoriile mentionate anterior.
2) Intre parti sau, dupa caz, intre antecesorii partilor sa se fi incheiat un contract de credit.
3) Bunul oferit in plata este un bun imobil ipotecat in favoarea creditorului in vederea garantarii executarii obligatiilor asumate prin contractul de credit.
4) Daca executarea obligatiilor asumate prin contractul de credit a fost garantata cu doua sau mai multe bunuri, in vederea aplicarii procedurii, debitorul va oferi in plata toate bunurile ipotecate in favoarea creditorului.

Odata intrunite aceste conditii, debitorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecatoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care il informeaza ca a decis sa ii transmita dreptul de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de credit ipotecar. De la momentul comunicarii acestei notificari se stinge dreptul creditorului de a se indrepta impotriva codebitorilor, precum si impotriva garantilor personali sau ipotecari.
In situatia in care creditorul nu se conformeaza dispozitiilor legale, debitorul poate cere instantei sa pronunte o hotarare prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor.

La momentul incheierii actului translativ de proprietate, respectiv la data pronuntarii hotararii judecatoresti definitive ( in caz de neconformare a creditorului) va fi stinsa orice datorie a debitorului fata de creditor, acesta din urma neputand solicita sume de bani suplimentare.
Aceasta lege se urmareste a se aplica atat contractelor de credit aflate in curs de derulare, cat si celor incheiate dupa data intrarii in vigoare a legii, in vederea echilibrarii riscurilor izvorand din contractul de credit, precum si din devalorizarea bunurilor imobile.

Proiectul de lege a fost deja adoptat de Senat in data de 26.10.2015, a primit in data de 24.11.2015 raport favorabil de adoptare din partea Comisiei Juridice. Pentru a intra in ordinea juridica este necesar ca plenul Camerei Deputatilor sa voteze proiectul si acesta sa fie promulgat de presedintele Klaus Iohannis. Legea va intra in vigoare la 15 zile dupa publicarea in Monitorul Oficial.

Vizualizeaza tot articolul aici: www.stiri.com.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top