Blog

Avocat Accidente Rutiere

Daune materiale, morale – accident rutier

Sentinţa Civilă Nr. 2331/2015

Şedinţa publică de la 23 Septembrie 2015

Completul compus din:

P_________ V___ A________ R___

Grefier C_____ A____ R______

Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesioniştii privind pe reclamant P_____ I____ A______, reclamant P_____ C______ E______ R___ L____ DE P_____ I____ A______, reclamant P_____ D_____ A_____ R__________ L____ DE P_____ I____ AU, intervenient P_____ A____ E____ şi pe pârât ____________________________ R__________ SA, având ca obiect actiune în daunedelictuale

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 01.09.2015 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, fiind parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 10.092015şi 23.09.2015 când, a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Prin cererea depusă în data de 02.12.2014, P_____ I____ A______ şi P_____ C______ E______ şi P_____ D_____ A_____ reprezentaţi l____ de P_____ I____ A______ în contradictoriu cu intervenienta P_____ A____ E____ şi cu pârâta ____________________________ R__________ Sa, au solicitat obligarea paratei E______ R______ A________ R__________ S.A. Ia plata sumelor de 927,50 lei, cu titlu de daune materiale reprezentând deconturi de cheltuieli de spitalizare (şuruburi si alte produse medicale), medicamente, contravaloarea certificatelor medicale; 100.000 euro, echivalentul in lei la data efectuării plăţii, cu titlu de daune morale, către reclamanta P_____ I____ A______, in calitate de parte vătămată, 125.000 euro, echivalentul in lei la data efectuării plăţi, cu titlu de daune morale. către reclamantul P_____ D_____ A_____, in calitate de parte vătămată şi 50.000 euro, echivalentul in lei la data efectuării plăţii, cu titlu de daune morale, către reclamantul P_____ C______ E______, În calitate de parte vătămată, in urma producerii accidentului rutier din data de 15.08.2014.

În motivare au arătat că in data de 15.08.2014, P_____ A____ E____ a condus autoturismul cu număr de înmatriculare GJ-l8-CRS, iar pe raza loc. O_____, conducătoarea auto a fost implicată intr-un accident rutier, in care pasagerii acesteia, P_____ I____ A______, P_____ D_____ A_____ si P_____ C______ E______, au suferit o ________ vătămări corporale foarte grave, care ii afectează şi in prezent.

După producerea accidentului şi după îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de normele legale in vigoare, părţii vătămate îi revine dreptul la reparaţie, respectiv dreptul de a pretinde asiguratorului să plătească suma de bani reprezentând despăgubiri aferente accidentului auto, sub sancţiunea constrângerii de către stat, iar Asiguratorului îi revine obligaţia corelativa de a repara prejudiciul, prin plata creanţei.

Aşadar, din momentul producerii prejudiciului ca urmare a săvârşirii unei faptei ilicite de către proprietarul/utilizatorul vehiculului asigurat cu poliţa RCA, in patrimoniul persoanei vătămate, terţa parte, se naşte un drept de creanţă împotriva Asiguratorului acestuia, proprietarului/utilizatorului vehiculului. Astfel, partea vătămata devine creditorul Asiguratorului RCA. Obligaţia de plată a asigurătorului RCA faţă de victima accidentului rutier izvorăşte, in primul rând, din contractul de a________ RCA şi singura condiţie pentru naşterea acestei obligaţii, dacă asiguratul RCA a plătit prima de a________, este producerea evenimentului asigurat. Îndeplinirea obligaţiilor legale de către Asiguratorul RCA nu este condiţionată de pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti in cauza respectiva, ci de producerea evenimentului rutier ce sta la baza perfectării contractului de a________.

Asigurarea de răspundere civilă auto este un contract de adeziune, prin care asigurătorul se obligă ca, în schimbul primelor de a________ ce le încasează, să acorde despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii ar trebui să răspundă faţă de terţe persoane păgubite prin accidente produse de vehicule, asupra bunurilor, integrităţii corporale sau vieţii unor terţe persoane.

Natura juridică a obligaţiei pe care şi-o asumă societatea de a________ prin încheierea contractului de a________ cu asiguratul este total diferită de răspunderea pentru fapta altuia, precum şi de răspunderea comitenţilor, pentru prejudiciul cauzat de prepuşii lor.

În materia răspunderii juridice civile a asigurătorului, ca urmare a asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule. impune să se observe că drepturile si obligaţiile fiecărei părţi implicate într-un astfel de contract sunt stabilite prin lege. Prin urmare, asigurătorul de răspundere civilă îşi îndeplineşte obligaţia proprie de plată a despăgubirii asumată prin contractul de a________ de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de vehicule si trebuie să suporte În mod direct. efectiv si definitiv întregul prejudiciu cauzat din culpa asiguratului său.

In privinţa prejudiciului material suferit de către persoanele vătămate, au considerat sa se raporteze la toate cheltuielile pecuniare la care au fost supuse acestea pentru a duce o viata relativ normală, in urma suferinţelor fizice si psihice avute.

Aceştia au suferit politraumatisme, contuzii cerebrale, pulmonare, fracturi de diverse tipuri, insuficienta respiratorie, hemipareza, pareza facial etc. P_____ I____, mama celorlalte doua părţi vătămate, încă are repercursiuni medicale în urma producerii accidentului rutier, aceasta având in momentul de faţa şoldul stâng deformat cu impotent funcţional complete, impunându-se o noua operaţie. Astfel au arătat că nu este uşor pentru o mama de 22 ani, singura si cu 2 copii de crescut, să suporte toate aceste costuri, in condiţiile în care, si copiii trebuie sa fie sub medicaţie corespunzătoare şi să suporte noi investigaţii medicale.

În ceea ce priveşte daunele morale solicitate au arătat legea civila nu stabileşte criterii de determinare cuantumului acestuia. După cum bine este cunoscut, daunele morale constau în atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea umană, valori care se referă la existenta fizică a omului, la viată, la sănătate si integritate corporală, la cinste, la demnitate, onoare, prestigiu profesional si alte valori similare. Repararea prejudiciului trebuie să fie integrală, fără distincţie, după cum prejudiciul este material sau moral.

Scopul acordării daunelor morale constă în realizarea, în primul rând, a unei satisfacţii morale pentru suferinţe de acelaşi ordin, iar nu a unei satisfacţii patrimoniale.

Totodată au mai învederat faptul că instanţa de judecata trebuie să ţină cont la stabilirea despăgubirilor morale de suferinţele fizice si psihice îndurate de către părţile vătămate, de asemenea si de consecinţele deosebit de grave produse in viaţa acestora, motiv pentru care se discută despre repararea prejudiciului moral şi material suferit de către o mama singura de 22 ani si 2 copii minori, unul in vârsta de 6 ani şi altul in vârsta de 8 ani, ambii in plina dezvoltare psihica si fizica. Au mai arătat că aceştia vor fi marcaţi pentru tot restul vieţii de evenimentul produs in viata lor la o vârstă atât de frageda, fiind nevoiţi să stea mai mult in spital, la recuperare, decât la şcoală sau la joaca cu prietenii.

În drept au invocat dispoziţiile art. 194, 430, 431 C__, art. 1349, 1357 şi urm., art. 1381, 1385 şi urm. Cciv., Legea nr. 136/1995, Ordinul CSA nr. 3/2013.

În susţinere au depus la dosar set înscrisuri.

La data de 06.02.2015, E______ R______ A________ R__________ S.A. a solicitat admiterea în parte a cererii de chemare în judecată.

În motivare a arătat că din înscrisurile depuse de către reclamanţi rezultă că aceştia au fost victimele unui accident auto petrecut in data de 15.08.2014, insă nu cunoaşte dacă s-a stabilit vinovăţia in producerea acestui eveniment rutier.

De asemenea a arătat că nu cunoaşte daca in cauza s-a întocmit un dosar penal, care este desfăşurarea lui şi dacă organele de anchetă au pronunţat vreo soluţie definitiva in respectivul dosar. Acesta cu atât mai mult cu cat unul dintre autoturismele implicate in accident era condus de către reclamanta P_____ I____ A______.

A învederat instanţei că sunt in adevăr aplicabile Normele aprobate prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2010 privind asigurarea obligatorie de răspundere civila pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de autovehicule, astfel, a precizat ca asiguratorul RCA plăteşte despăgubiri nu pe baza delictuală, ci in baza contractului de a________ RCA, in conformitate cu termenii si condiţiile stabilite prin ordinul menţionat, termeni si condiţii care constituie clauzele contractului de a________ RCA.

Aşadar, despăgubirea pe care asiguratorul RCA o poate acorda nu urmează in totalitate despăgubirea pe care persoana vinovată este. obligata sa o plătească in conformitate cu principiul reparării integrale a,prejudiciului, statuat de art. 1349 Cod civil.

Referitor la daunele morale a arătat că nu există mijloace ştiinţifice pentru a se evalua prejudiciul moral suferit însă există anumite principii care guvernează acordarea despăgubirilor cel mai important fiind acela ca aceste daunemorale să nu determine o îmbogăţire fără justă cauză. În aceste condiţii trebuie stabilit un echilibru între prejudiciu şi daunele acordate.

În drept invocat dispoziţiile art. 205, C__., Normele aprobate prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2010, art. 1349 Cciv., 1352, 1371 alin 1, NCciv..

La data de 27.02.2015, reclamanţii au depus la dosar răspuns la întâmpinare, în care au reluat susţinerile acţiuni şi au solicitat respingerea apărărilor pârâtei din întâmpinare şi admiterea cererii de chemare în judecată, aşa cum a fost formulată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:

Din certificatele medico-legale existente la dosarul cauzei (fi lele 18-20), tribunalul retine ca reclamantii au suferit leziuni traumatice ca urmare a accidentului rutier din data de 15.08.2014, leziuni care au necesitat un numar de 70-80 de zile de ingrijiri medicale, in cazul reclamantei P_____ I____ A______, 25-30 de zile de ingrijiri medicale, in cazul reclamantului P_____ C______ E______, respectiv 65-70 de zile de ingrijiri medicale, in cazul reclamantului P_____ D_____ A_____.

Conform inscrisurilor existente la dosarul cauzei, la data de 15.08.2014, in jurul orei 22.00, intervenienta a condus autoturismul cu numarul de inmatriculare XXXXXXXXX, pe DC 143, pe raza localitatii Stanesti, avand ca pasageri pe reclamantii din cauza de fata, iar in urma neadaptarii vitezei de deplasare la conditiile de drum acoperit cu piatra a pierdut controlul directiei de mers, autoturismul rasturnandu-se in santul din marginea drumului public, dupa ce in prealabil a intrat in coliziune cu un copac.

In urma evenimentului rutier mai sus descris a fost inregistrat dosarul penal nr.4229/P/2014, al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-J__.

Tribunalul retine ca la data producerii accidentului rutier, autoturismul cu numarul de inmatriculare XXXXXXXXX, era asigurat RCA la societatea de asigurari parata, conform politei existente la dosar (fila 11).

In ceea ce priveste legea civila substantiala aplicabila in prezenta cauza, tribunalul retine ca sunt incidente dispozitiile noului cod civil, astfel cum rezulta din interpretarea prevederilor art.103 din Legea nr.71/2011, potrivit carora: „obligatiile nascute din fapte juridice extracontractuale sunt supuse dispozitiilor legii in vigoare la data producerii ori, dupa caz, savarsirii lor.” Prin urmare, sunt aplicabile dispozitiile art.1357 si urm.C.civ., relative la raspunderea pentru fapta proprie, intrucat fapta pretins ilicita s-a produs la data de 15.08.2014, deci dupa intrarea in vigoare a noului cod civil.

Tribunalul apreciaza ca sunt indeplinite conditiile privind raspunderea civila delictuala in persoana intervenientei. Temeiul platii d espagubirii de catre asiguratorul autoturismului condus de intervenienta il reprezinta Legea nr.136/1995.

Astfel, potrivit art.50 din Legea 136 din 1995: “ Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuielile de judecată persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum şi prin avarierea ori distrugerea de bunuri.” , iar potrivit art.54 din acelasi act normativ : „ Despăgubirea se stabileşte şi se efectuează conform art. 43 şi 49 , iar în cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligaţiei acestuia, stabilită în prezentul capitol, cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de intervenienţi forţaţi.”

In ceea ce priveste conditiile raspunderii civile delictuale, tribunalul retine ca potrivit art.1349 C.civ.: „ (1)Orice persoana are indatorirea sa respecte regulile de conduita pe care legea sau obiceiul locului le impune si sa nu aduca atingere, prin actiunile ori inactiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

(2)Cel care, avand discernamant, incalca aceasta indatorire raspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat sa le repare integral.”

De asemenea, potrivit art.1357 alin.1 si 2 C .civ.: „ Cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie, este obligat sa il repare.

Autorul prejudiciului raspunde pentru cea mai usoara culpa.”

Din dispozitiile legale anterior mentionate rezulta cele patru conditii pentru angajarea raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie: savarsirea unei fapte ilicite, existenta unui prejudiciu, legatura de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, precum si vinovatia.

In ceea ce priveste fapta ilicita, ca element al raspunderii civile delictuale, tribunalul retine ca aceasta reprezinta orice actiune sau inactiune prin care, incalcandu-se normele dreptului obiectiv, sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv sau chiar interesului ce apartine altei persoane.

Astfel, se constata indeplinita conditia savarsirii de catre intervenienta a unei fapte ilicite , aceasta constand in fapta din data de 15.08.2014, cand nu a respectat regulile de circulatie prevazute de O.U.G.nr.195/2002, rep., referitoare la adaptarea vitezei la conditiile de drum.

Fapta ilicita savarsita de intervenienta rezulta din inscrisurile existente la dosarul cauzei, si anume din ordonanta nr.4229/P/2014, a Parchetului de pe langa Judecatoria Targi-J__, din data de 17.11.2014, prin care s-a dispus clasarea cauzei fata de intervenienta, precum si din necontestarea faptei de catre intervenienta.

In ceea ce priveste prejudiciul , ca element al raspunderii civile delictuale, acesta consta in rezultatul, efectul negativ suferit de o anumita persoana, ca urmare a faptei ilicite savarsita de o alta persoana.

In cauza civila de fata se pune problema repararii patrimoniale a unui prejudiciu cu caracter patrimonial, pentru cheltuielile de spitalizare, pentru procurarea medicamentelor si a obtinerii certificatelor medico-legale, efectuate de catre reclamanta P_____ I____ A______. Totodata, se pune problema repararii si a unui prejudiciu fara caracter patrimonial, respectiv a acordarii daunelor morale pretinse de reclamanti pentru incalcarea unor drepturi subiective civile nepatrimoniale.

Astfel, sub aspectul daunelor interese materiale pretinse, tribunalul retine ca acestea pot fi acordate in totalitate, in raport de cele solicitate prin cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost precizata. F___ de inscrisurile depuse in sustinerea daunelor materiale pretinse, reprezentate de bonuri fiscale, chitante si bilete de calatorie, tribunalul constata ca reclamanta P_____ I____ A______ a facut dovada unui prejudiciu in cuantum de 927,50 de lei.

Sub aspectul daunelor morale, tribunalul retine ca acestea sunt consecinta prejudiciului nepatrimonial, si anume suferinta de ordin fizic si afectiv provocata de accidentul rutier din data de 15.08.2014.

Astfel cum rezulta din inscrisurile depuse la dosarul cauzei, reclamantii au suferit, ca urmare a accidentului rutier din data de 15.08.2014, leziuni traumatice. Or, fara indoiala, afectiunile medicale suferite de reclamanti au produs efecte negative ce subzista si in prezent, acestea afectand in mod considerabil capacitatea de efort a acestora, astfel cum rezulta si din declaratia martorului audiat in cauza, care a aratat ca reclamanta P_____ I____ A______ are montata o tija la picior, resimtindu-se fizic si in prezent. De asemenea, martorul a aratat ca cei doi minori sunt si ei sub un puternic soc emotional, fiind in mod vizibil speriati de autoturisme.

Prin urmare, prejudiciul moral suferit de reclamanti este unul cert, existenta acestuia fiind dincolo de orice indoiala.

Nu se pune problema in cauza de fata a caracterului cert in ceea ce priveste posibilitatea de evaluare, avand in vedere specificul daunelor morale. Astfel, judecatorul cauzei este singurul care, in raport cu imprejurarile concrete ale cauzei, poate sa aprecieze o suma globala reprezentand echivalentul prejudiciului suferit. In ceea ce priveste proba intinderii prejudiciului moral, estimarea acestuia se face de catre instanta investita cu solutionarea cauzei, prin luarea in considerare a circumstantelor de savarsire a faptei ilicite si consecintele cele mai probabile pe care aceasta fapta le-ar putea produce asupra unui om din respectiva categorie, sociala ori profesionala.

In consecinta, raportat la gravitatea afectiunilor suferite de catre reclamanti, ce rezulta din numarul de zile de ingrijiri medicale si din timpul necesar pentru ameliorarea afectiunilor suferite, tribunalul constata ca prejudiciul moral suferit este diferit, in raport de fiecare dintre reclamanti.

Astfel, se va avea in vedere un cuantum al acestui prejudiciu, de 100 000 de euro, in cazul reclamantei P_____ I____ A______, de 120 000 de euro, in cazul reclamantului minor P_____ D_____ A_____, respectiv de 50 000 de euro, in cazul reclamantului minor P_____ C______ E______.

In ceea ce priveste evaluarea prejudiciului moral, astfel cum a fost retinuta de tribunal, trebuie precizat ca s-a avut in vedere un cuantum valoric rezonabil, dar substantial al despagubirilor pentru prejudiciul moral produs prin fapta ilicita a intervenientei, ce nu trebuie privit ca o sursa de inavutire pentru reclamanti, ci, dimpotriva, trebuie sa constituie o reparatie echitabila a prejudiciului produs dar sa fie si de natura a descuraja, pe viitor, o conduita asemanatoare cu cea a intervenientului din partea acestuia sau a altei persoane. Din acest ultim punct de vedere, nu se pune problema acordarii unor „despagubiri exemplare”, ci doar a unor despagubiri care sa aiba si o eficienta practica in realitatea obiectiva, care sa fie de natura sa descurajeze neglijenta celor care desfasoara o anume activitate, precum cea de a conduce autovehicule, in contextul actual, marcat de o crestere substantiala a numarului de accidente rutiere.

In cauza este indeplinita si conditia privind legatura de cauzalitate _____________________ intervenientei si prejudiciul suferit de reclamanti, astfel cum rezulta din probele administrate in cauza.

Vinovatia , ca element al raspunderii civile delictuale, reprezinta atitudinea subiectiva pe care autorul faptei a avut-o fata de aceasta si de urmarile acesteia, la momentul la care a savarsit-o. Pentru angajarea raspunderii civile delictuale este necesar ca fapta ilicita sa fie imputabila autorului ei. Or, din inscrisurile existente la dosar rezulta ca, intr-adevar, fapta ilicita a fost savarsita de intervenienta cu vinovatie, sub forma culpei.

Prin urmare, raportat la considerentele de fapt si de drept anterior expuse, tribunalul va admite in parte cererea de chemare in judecata, si va obliga parata sa plateasca reclamantei P_____ I____ A______ suma de 927,50 de lei, reprezentând daune materiale, precum si suma de 100 000 de euro, echivalent in lei la data platii efective, reprezentand daune morale.

Totodata, tribunalul va obliga parata sa plătească reclamantului P_____ D_____ A_____ suma de 120 000 euro, echivalent in lei la data plăţii efective, reprezentând daune morale, iar reclamantului P_____ C______ E______ suma de 50 000 euro, echivalent in lei la data plăţii efective, reprezentând daune morale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de chemare in judecata privind pe P_____ I____ A______ şi P_____ C______ E______ şi P_____ D_____ A_____ reprezentaţi l____ de P_____ I____ A______, toţi cu sediul ales în Bucureşti, ________________________. 29-31, _______________, în contradictoriu cu intervenienta P_____ A____ E____, cu domiciliul în Târgul J__ , ____________________, Gorj şi cu pârâta ____________________________ R__________ Sa cu sediul în Voluntari, _______________________. 10, Global City Business Park, clădirea 023, _____________________>

Obliga parata sa plătească reclamantei P_____ I____ A______ suma de 927,50 de lei, reprezentând daune materiale.

Obliga parata sa plătească reclamantei P_____ I____ A______ suma de 100 000 euro, echivalent in lei la data plăţii efective, reprezentând daune morale.

Obliga parata sa plătească reclamantului P_____ D_____ A_____ suma de 120 000 euro, echivalent in lei la data plăţii efective, reprezentând daune morale.

Obliga parata sa plătească reclamantului P_____ C______ E______ suma de 50 000 euro, echivalent in lei la data plăţii efective, reprezentând daune morale.

sursa rolii.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top