Articole Juridice

Dispoziții tranzitorii și finale

Intrarea in vigoare a prezentei legi impune anumite obligatii in sarcina:

  1. asociatiilor de locatari: asociațiile de locatari din condominiile ale căror unități de proprietate individuală au fost dobândite în proprietate în condițiile legii și care nu au fost reorganizate în asociații de proprietari au obligația să se reorganizeze în conformitate cu prevederile prezentei legi, in termen de 12 luni de la intrarea în vigoare.
  2. asociațiilor de proprietari înființate anterior intrării în vigoare a prezentei legi: acestea își păstrează statutul juridic obținut la data înființării acestora, dar se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu prevederile prezentei legi.
  3. președinților asociațiilor de proprietari:
  • acestia sunt obligați să transmită autorităților administrației publice locale numele și datele de contact actualizate privind președintele, comitetul executiv, comisia de cenzori/cenzorul și administratorul in termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi
  • acestia sunt obligați să actualizeze, în baza actelor de proprietate asupra locuințelor și/sau spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din condominiu, toate informațiile privind proprietățile, suprafețele și cotele-părți indivize aferente acestora, în vederea calculului cotelor de contribuție la cheltuielile asociației pentru respectiva locuință in termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi

 

  1. persoanelor fizice atestate pentru funcția de administrator – aceste persoane au obligatia de a obtine, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, certificatele de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator, în conformitate cu prezenta lege.
  2. proprietarilor din condominii – acestia sunt obligați să aprobe un regulament al condominiului in termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  3. proprietarilor care nu au informat asociația de proprietari cu privire la modificările suprafețelor construite sau utile efectuate anterior intrării în vigoare a prezentei legi – acestia sunt obligați să comunice asociației de proprietari modificările suprafețelor respective in termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi

 

            Pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei legi,  Ministerul Educației Naționale și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în colaborare cu asociațiile profesionale și de reprezentare ale asociațiilor de proprietari,  au obligatia de a propune in termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, actualizarea standardului ocupațional privind ocupația de administrator de condominii. De asemenea, in termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice va emite un ordin privind aprobarea conținutului-cadru al statutului și al

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *