Blog

Articole Juridice

DOSAR ADMIS – Obligatia asociatiei de proprietari de a da explicatii si de a pune la dipozitie inscrisuri unui proprietar nemembru.

In fapt, in dosarul 23248/299/2017, avand ca obiect obligatie de a face, am solicitat instantei sa oblige parata, Asociatia, sa ne puna la dispozitie copie dupa inacrisurile asociatiei deoarece aveam suspiciunea ca exista anumite neregularitati in modul in care sunt administrati banii asociatiei.

Parata, prin presedinte, a refuzat sa ne puna la dispozitie aceste inscrisuri pe motiv ca reclamantul nu este membru in cadrul asociatiei si din acest motiv nu ar avea dreptul de a lua la cunostinta de acele inscrisuri.

Aceasta obligatie a paratei, anterior invederata, este prevazuta in mod expres de art. 10 alin. 1 din Legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, in care este prevazut ca: ,, Proprietarii au dreptul sa cunoasca toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si au acces, la cerere, la orice document al acesteia.”

Avand in vedere ca in cadrul dispozitiilor legale anterior mentionate nu se face nicio diferenta intre proprietarii memebrii sau nemembrii, in ceea ce priveste aceste 2 drepturi instanta de judecata, in mod definitiv a stabilit ca de aceste drepturi pot sa beneficieze si proprietarii nemembrii.

Solutiile instantelor au fost : ,,Tip solutie: Admite cererea.Solutia pe scurt: Admite cererea.În baza art. 10 alin. 1 din Legea nr. 230/2007, obligă pe pârâtă să pună la dispoziţia reclamantului documentele menţionate în cererea de chemare în judecată.Obligă pe pârâtă la plata către reclamant a sumei de 1.020 lei, cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu avocaţial, cu aplicarea art. 451 alin. 2 C. proc. civ.Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Document: Hotarâre  8733/2017  16.11.2017

             Complet: Apel 21 Tip solutie: Nefondat : Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelanta la plata către intimat a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, onorariu avocat. Definitivă. Pronunţată azi, 11.10.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: Hotarâre  3749/2018  11.10.2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top