Articole Juridice

DOSAR CASTIGAT – ANULARE PROCES VERBAL DE CONTRAVENTIE INLOCUIREA AMENZII DE 100 000 LEI CU SANCTIUNEA AVERTISMENTULUI

DOSAR CÂȘTIGAT – ANULARE PROCES VERBAL DE CONTRAVENȚIE

 

Ținând seamă de faptul că unul dintre domeniile noastre de activitate este reprezentat de dreptul contencios administrativ și fiscal, în practica judiciară ne întâlnim adesea cu probleme privind acest aspect.

Un caz recent în care am obținut o soluție favorabilă o reprezintă înlocuirea amenzii în cuantum de 100.000 lei cu sancțiunea avertismentului având în vedere dispozițiile art. 7 alin. (3) din O.G. 2/2001.

     Potrivit art. 47 din O.G. 2/2001, prevederile Codului Penal care reglementează trăsăturile esențiale ale infracțiunii sunt deopotrivă aplicabile în cazul faptelor prevăzute și sancționate contravențional.

Însă, câtă vreme contravențiile se săvârșesc doar cu intenție, culpa nefiind specifică acestora, iar pe de altă parte nu se putea aprecia că petentul, în mod rezonabil, ar fi putut  cunoaște că achiziționarea celui de al doilea graifer trebuie notificată Agenției.

Cu toate acestea, apreciem că nu sunt îndeplinite trăsăturile esențiale ale contravenției, fapta ilicită nefiind săvârșită cu vinovăția cerută de lege.

Privind jurisprudența CEDO chiar și în materie contravențională, este aplicabilă prezumția de nevinovăție, așa cum este reglementată de art. 6 din Convenție, care protejează persoanele de eventuale abuzuri ale autorităților.

În materia convențională sunt aplicabile garanțiile procesuale recunoscute de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care face parte din dreptul intern și are prioritate, în baza art. 11 alin. (2) și 20 alin. (2) din Constituția României, atunci când există neconcordanțe.

     În ceea ce privesc considerentele juridice, un prim aspect pe care am dorit să-l aducem în discuție este lipsa de claritate a textului legal pe baza căruia s-a efectuat sancționarea, respectiv art.15 alin. (1) lit. a din O.U.G. 195/2005 conform căruia clientul nostru obligat să aducă la cunoștință autorității competente „dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.”

    În ceea ce privește interpretarea juridică, observăm că legiuitorul impune două obligații în sarcina persoanei fizice sau juridice ce desfășoară activități specifice ce necesită autorizație de mediu, pe care le-am analizat alternativ.

În primul rând, se menționează obligația de a notifica autoritatea competentă în cazul în care intervin „elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare” exprimare ce deschide posibilitatea arbitrarului, câtă vreme „elementele noi” nu sunt definite.

Din exprimarea „necunoscute la data emiterii actelor de reglementare” printr-o interpretare gramaticală simplă, faptul că aceste „elemente noi” trebuiau să existe la momentul emiterii autorizației de mediu, însă acestea nu erau cunoscute de entitatea juridică care a solicitat autorizația.

În al doilea rând, sintagma „oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare”, în opinia noastră aceasta presupune intervenția unor factori care să poată influența emiterea autorizației de mediu.  

     În drept, ne-am întemeiat cererea pe dispozițiile O.G. 2/2001 și pe dispozițiile O.U.G. 195/2005.

În fapt, în cadru controlului neplanificat din categoria inspecțiilor cu alte autorități, la solicitarea IPJ Giurgiu- Serviciul S.I.C.E., conform adresei IPJ Giurgiu înregistrată la Garda Națională de Mediu a fost efectuat un control comun la centrul de colectare deseuri metalice/feroase/neferoase.

Cu ocazia verificării amplasamentului (unde se află și sediul social al societății și domiciliul asociatului unic), s-a constat în principiu faptul că se desfășoară activități de colectare deseuri metalice feroase și neferoase.

Față de aceste constatări s-a încheiat procesul-verbal contestat prin care s-a reținut faptul că, clientul nostru „în calitate de titular de activitate, desfășurată, în speță în calitate de operator economic ce colectează deșeuri metalice nu a notificat autoritatea competentă pentru protecția mediului cu privire la faptul că au intervenit elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, anume nu a notificat APM-GR referitor la faptul că deține și utilizează în activitate utilajul Grafier RP2506P, pe amplasament.

      Menționăm că pe amplasament exista deja autorizată funcționarea unui autocamin cu graifer, iar în anul 2019 clientul nostru a achiziționat încă un astfel de echipament pe care, până în luna august 2020 nu l-a utilizat din cauza unor defecțiuni tehnice ce s-au repetat în mod constant.

   

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *