fbpx

Blog

Avocat Banci, Avocat Divort

Dupa divort cine achita ratele la credit?

Dacă au fost titulari/codebitori în credit, soţii pot stabili de comun acord care dintre ei va rămâne în continuare titularul contractului de credit. În lipsa acordului soţilor, instanţa de judecată va dispune raportat la cotele de contribuţie ale fiecăruia la dobândirea bunurilor comune. Noul titular va avea obligaţia de a achita o sultă celuilalt soţ. Conform art. 388 noul Cod civil, soţul vinovat de divorţ poate fi obligat la plata unei compensaţii băneşti pentru prejudiciul produs celuilalt soţ ca urmare a desfacerii căsătoriei

În caz de neplată a ratelor, banca se poate îndrepta asupra oricărui codebitor, indiferent dacă s-a desfăcut căsătoria sau nu. Efectele desfacerii căsătoriei nu se răsfrâng automat asupra contractelor de credit; persoanele în cauză trebuie să facă demersuri speciale pentru modificarea contractelor în cauză. Creditul este datorie comună, iar soţii răspund cu bunurile comune. În momentul efecturării partajului se poate atribui unuia din soţi pasivul reprezentat de credit sau foştii soţi pot fi ţinuţi în continuare răspunzători solidar. In cazul partajului creditul poate să fie preluat doar de unul din soţi, este necesar acordul băncii. Până la finalizarea partajului, comunitatea subzistă atât în privinţa bunurilor, cât şi în privinţa obligaţiilor.

In lipsa unui acord al creditorului, ipoteca se păstrează până la stingerea obligaţiilor garantate inclusiv în cazul în care se schimbă persoana care este proprietarul bunului ipotecat,

În cazul unui credit negarantat, după desfacerea căsătoriei, instanţa sau părţile prin acordul lor vor stabili cota-parte a fiecăruia pentru rambursarea creditului. Soţii pot decide de comun acord ca datoria unuia să fie preluată de celălalt.

În lipsa acordului soţilor, instanţa de judecată va dispune raportat la cotele de contribuţie ale fiecăruia la dobândirea bunurilor comune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top