Articole Juridice

Este posibilă concedierea pe perioada stării de urgență?

Măsurile adoptate de către Statul Român în contextul prevenirii răspândirii COVID-19, au afectat toate demeniile vieții, generând griji cu privire la starea de sănătate, a noastră și a celorlalți, imposibilitatea desfășurării unor activităti cu care ne-am obișnuit și satisfacerea nevoilor culutale și sociale de bază.

Cu toate acestea, este cert faptul că cel mai afectat domeniu este cel economic, și implicit activitatea profesională și contractele de muncă ale cetățenilor.

Beneficiind de o poziție de superiortate, o bună parte dintre angajatori au întrerpins măsuri abuzive față de angajații acestora, incluzuzând: obligarea acetora să vină la serviciu, deși puteau presta munca de acasă sau prin telemuncă, reducerea salariilor cu 50% sau mai mult din salariul de bază și, cel mai des, concedierea angajaților!

Este posibilă concedierea pe perioada stării de urgență?

Ce este esențial să cunoașteți este faptul că potrivit art. 60 alin (1) lit. b) din Codul Muncii „Concedierea salariaților NU poate fi dispusă pe durata suspendării activității ca urmare a instituirii carantinei”.

Concedierea reprezintă din punct de vedere legal încetarea contractului de muncă din inițiativa exclusivă a anagajatorului, iar conform art. 55 alin (1) lit c) din Codul Muncii contractul de muncă poate înceta la inițiativa angajatorului DOAR în condițiile limitativ prevăzute de lege, instaurarea stării de urgență nefăcând parte dintre acestea.

Mai mult, soluția legală în condițiile în care angajatorul își reduce și/sau întrerupe temporar activitatea, este dată de art. 53 alin (1) din Codul Muncii care dispune „Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Aceași soluție este pusă la dispoziția angajatorilor și prin art. XI din O.U.G. nr. 30/2020 că pe perioada stării de urgență instituită în România prin Decretul nr. 195/2020„ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020”.

Rezultă așadar că, în condițiile încetării temporare a activității angajatorilor cauzate de criza COVID-19, aceștia NU pot concedia angajații, fiind obligăți să ia una dintre următoarele două măsuri:

  1. Modificarea modalității de exercitare a muncii, permițând angajatului să lucreze de acasă sau în regim de telemuncă, unde acest lucru este posibil, fărăa dispune nicio reducere privind salariul angajatului;
  2. În condițiile în care nu este posibilă realizarea activității prin telemuncă, suspendarea contractului de muncă cu consecința instituirii șomajului tehnic, care presupune că angajatul urmează să stea acasă primind 75% din salariul de bază pentru postul ocupat. 

Ce pot face angajații concediați abuziv?

Un prim pas este  discutarea cu anagajatorul, deoarece, în unele cazuri societățile comerciale mici nu cunosc dispozițiile anterior menționate și puteți ajunge la un consens privind modalitatea de soluționare a conflictului de muncă.

În condițiile în care nu se ajunge la un numitor comun cu angajatorul, acesta dispunând concedierea dumneavoastră, vă puteți adresa instanțelor judecătorești solicitând anularea dispoziției angajatorului, reintegrarea în postul ocupat anterior concedierii și parcurgerea de către angajator a procedurilor legale menționate anterior, privind măsurile pe perioada stării de urgență.

 

 

 

 

 

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.