Articole Juridice

În ce condiții pot beneficia angajații de zile libere plătite pentru supravegherea și îngrijirea copiilor pe durata suspendării cursurilor unităților de învățământ?

Odată cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României, toate unitățile și instituțiile de învățământ din țară și-au suspendat activitatea și și-au închis porțile ca măsura de protecție împotriva riscului de contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2. Această măsură a avut un impact puternic, în special în rândul familiilor care au copii mici în întreținere, întrucât aceștia necesită o supraveghere atentă și constantă din partea unui adult pe tot parcursul zilei. Însă ce se întâmplă în situația în care ambii părinți lucrează, iar copiii nu pot fi lăsați în grija unei alte persoane?

Pentru a veni în sprijinul acestora, statul a adoptat o serie de acte normative, deopotrivă aplicabile sectorului public și privat, pentru ca angajații să beneficieze de zile libere de la locul de muncă pentru a veghea personal asupra copiilor pe durata suspendării cursurilor în școli și grădinițe. Principalele acte normative adoptate în această perioadă au fost: Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, OUG 30/2020 prin care se aduc modificări importante Legii nr. 19/2020 sub aspectul persoanelor care pot beneficia de aceste facilități și Hotărârea de Guvern nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020. Aceste trei acte normative reglementează într-o manieră cuprinzătoare categoriile de persoane ce pot beneficia de zile libere plătite de la locul de muncă pentru supravegherea copiilor sau îngrijirea persoanelor cu probleme speciale de sănătate, dar și condițiile și modalitatea de acordare a acestor beneficii. 

Cine beneficiază de prevederile Legii 19/2020?

 1. Părinții copiilor cu vârsta de până la 12 ani și părinții copiilor cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani care sunt înscriși la o unitate de învățământ, dacă locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca;
 2. părintele copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006, doar în condiţiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a institurii stării de urgență;
 3. părintele care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației in condiţiile Legii nr. 448/2006, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a instituirii stării de urgență;

Acest beneficiu este recunoscut și persoanelor singure din familiile monoparentale care au copii în întreținere, respectiv: parintelui necăsătorit, văduv sau divorțat, părintele a cărui soț este declarat dispărut prin hotărâre judecătorească, parintele a cărui soț este arestat preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau care execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor.

Cine nu beneficiază de prevederile Legii 19/2020?

Nu pot beneficia de zile libere plătite de la locul de muncă, persoanele care se află în una sau mai multe din următoarele situații:

 1. a) este in concediul de creștere a copiilor;
 2. b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
 3. c) se află în concediu de odihnă sau în concediu fără plată;
 4. d) daca celalalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit;
 5. e) se află în șomaj tehic, ca urmare a suspendării contractului individual de muncă;

            O categorie aparte de persoane cărora nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 este reprezentată de:

 • angajații sistemului național de apărare;
 • angajații din penitenciare ;
 • personalul din unitățile sanitare publice;
 • alte categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor;

Spre deosebire de prima categorie, aceste persoane nu beneficiază de zile libere de la locul de muncă din două motive întemeiate:

 • munca lor nu poate fi organizată de la distanță;
 • importanța funcțiilor deținute și competențele profesionale ale acestor persoane.

Pentru a compensa excluderea lor de la beneficiile Legii 19/2020, statul le acordă o majorare de salariu în cuantumul indemnizației acordate pentru zilele libere, însă doar în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate de această lege.

O a treia categorie de persoane care nu beneficiază de zile libere plătite se referă la angajații anumitor sectoare de activitate: angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităților, precum şi aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, comerț alimentar, producție şi distribuție medicamente şi echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul unităților farmaceutice

Aceștia pot beneficia de zile libere de la locul de muncă doar dacă obțin în prealabil acordul angajatorului și doar după epuizarea opțiunilor pentru desfășurarea activității, respectiv: programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu și telemunca.

Ce trebuie să facă angajații pentru a beneficia de zile libere plătite de la locul de muncă?

Angajații trebuie să formuleze și să depună o cerere la angajator prin care să solicite acordarea unor zile libere în conformitate cu prevederile Legii 19/2020, cu indicarea perioadei pentru care se solicită această măsură. Cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere și nici nu se află în una dintre situațiile excluse de la aplicarea prevederilor legii, precum și de o copie a certificatului de naștere al copilului.

            În situația persoanei singure din familiile monoparentale se va depune doar cererea scrisă la angajator și o copie a certificatului de naștere al copilului.

De câte zile libere plătite pot beneficia angajații?    

Angajații au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care autoritățile competente decid închiderea sau suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ, ceea ce înseamnă că angajații beneficiază de zile libere plătite pe toată perioada stării de urgență.

Deși inițial, Guvernul a decis că angajații nu vor beneficia de zile libere și în perioada vacanțelor școlare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat printr-un comunicat de presă, în data de 03.04.2020, că părinții vor beneficia de zile libere inclusiv pe perioada vacanțelor școlare. Pentru părinții care beneficiază deja de zile libere în temeiul Legii 19/2020, prelungirea perioadei se va realiza din oficiu, angajatorul urmând să-i înștiințeze despre acest drept pe angajați prin mijloace de comunicare electronice.

Această modificare a fost adusă prin dispozițiile OUG 41/2020, care aduce precizări suplimentare și sub aspectul noțiunii “unitate de învățământ”, fiind incluse acum și unitățile de educație antepreșcolară (creșele, grădinițile).

Care este cuantumul indemnizatiei primite de la angajator?

            Indemnizația pentru fiecare zi liberă este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei, ceea ca înseamnă că angajații nu vor putea primi de la angajator cu titlu de indemnizație mai mult de 4.071,75 lei brut pe luna.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.