Blog

Articole Juridice

Infiintarea ONG

Procedura privind înființarea și funcționarea unei organizații neguvernamentale este reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare. Formele de constituire a unei organizații în baza acestei ordonanțe sunt: asociațiile, fundațiile și federațiile (o uniune de organizații).

În Romania o asociație sau fundație poate fi constituită din persoane fizice sau juridice, de naționalitate română sau străină. În cazul persoanelor fizice, acestea trebuie să aibă capacitatea de exercițiu deplină (peste 18 ani) iar în cazul capacității restrânse de exercițiu (vârsta între 14 si 18 ani) acestea pot constitui o asociatie dar nu pot fi membrii ai consiliului director. Pentru a constitui o asociație este nevoie de minim 3 persoane și un patrimoniu inițial egal cu 200 lei. În cazul unei fundații este nevoie de o persoană și un patrimoniu de 100 de salarii minime pe economie.

Rezervarea denumirii

Primul pas pentru înființarea unei organizații neguvernamentale este obținerea dovezii că denumirea aleasă respectă prevederile legii, că nu a fost rezervată de altcineva și că nu există coincidență de nume cu altă organizație. Disponibilitatea denumirii se eliberează doar de către Ministerul Justiției.

Stabilirea sediului organizației

Legea prevede necesitatea existenței unui sediu (social) pentru organizație. Pentru dovedirea sediului social este nevoie de încheierea unui contract de închiriere sau de comodat. Contractul de comodat este un contract de închiriere cu titlu gratuit.

Redactarea actelor constitutive

Actul constitutiv și statutul se încheie în formă autentificată de către notar (obligatoriu pentru fundații) sau atestate de un avocat (pentru asociații), în mai multe exemplare (preferabil, cate 6-7 exemplare…

Constituirea patrimoniului inițial

Patrimoniul inițial minim pentru constituirea unei asociații este de 200 lei (conform modificarilor din 2016) iar pentru fundații de 100 de salarii minime brute pe economie. În cazul fundațiilor al…

Obținerea certificatului de cazier fiscal

Pentru a înființa o asociație sau fundație, membrii fondatori (atât persoane fizice cât și cele juridice) trebuie să obțină cazierul fiscal, care este eliberat de Administrația Finanțelor Publice de la domiciliul solicitantului.

Depunerea dosarului la instanța competentă

Personalitatea juridică a unui ONG este acordată de judecătoria în circumscripția căreia se află sediul organizației ce urmează a fi constituite. Dosarul se depune la registratura judecatoriei și trebuie sa cuprinda:

  • cererea de înscriere în vederea obținerii personalității juridice;
  • dovada disponibilității denumirii în original;
  • actul constitutiv și statutul în original (3-4 exemplare);
  • cazierul fiscal al membrilor;
  • dovada sediului social în copie;
  • copie după actele ce dovedesc dreptul de proprietate a spațiului folosit ca sediu social;
  • acordul asociației de proprietari și al vecinilor, după caz;
  • dovada patrimoniului inițial în original;
  • timbru judiciar în valoare de 0,3 lei (2 timbre de 0,15 lei);
  • chitanța doveditoare că ați achitat taxa de timbru judiciar în cuantum de 19 lei.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top