Avocat Asociatie de Proprietari

Legea 198/2018 – Drepturile proprietarilor din condominii

Sectiunea 1 – Drepturile proprietarilor din condominii

Similar vechii reglementari, noua reglementare recunoaste dreptul proprietarilor de a lua cunostinta de toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei. Proprietarii au dreptul de a primi explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și, după caz, dreptul de a o contesta în scris în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Președintele asociației de proprietari este obligat să răspundă, în scris, la contestație în termen de 10 zile de la primirea acesteia.

Mai mult decat atat, proprietarilor le este recunoscuta si posibilitatea de a se adresa compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari in cazul în care asociatia nu adopta măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele asociației de proprietari. Asadar, legea ofera o solutie alternativa in aceste situatii, persoana interesata nefiind obligata sa apeleze la concursul instantei de judecata pentru a obtine o hotarare judecatoreasca prin care asociatia de proprietari sa fie constransa la indeplinirea obligatiilor prevazute de lege.

Tot un drept de alegere are si proprietarul care se considera vatamat într-un drept al său din cauza unei hotărâri a adunării generale a asociației de proprietari, a unei decizii a comitetului executiv sau a președintelui. Acesta are posibilitatea:

– de a sesiza cenzorul/comisia de cenzori ori compartimentele specializate pentru luarea masurilor ce se impun cauza

– de a solicita instanțelor judecătorești anularea în tot sau în parte a hotărârii/deciziei și/sau repararea pagubei cauzate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.