Avocat Asociatie de Proprietari

Legea nr. 196/2018 – Administrarea condominiilor

Activitatea de administrare

Activitatea de administrare include activități de administrare tehnică și întreținere a proprietății comune, de contabilitate și de casierie. Orice alte activități de administrare care nu sunt reglementate prin lege sau prin statutul asociației sunt condiționate de hotărârea adunării generale a asociației de proprietari.

Persoanele care desfasoara activitatea de administrare

Administrarea condominiului poate fi realizată de către:

  • persoane fizice
  • persoane fizice autorizate
  • persoane juridice specializate (operatori economici înființați și înregistrați conform legii, care au ca obiect de activitate administrarea condominiilor)

In raport de persoana care va desfasura activitatea de administrare legea impune anumite obligatii:

  • pentru persoanele fizice:  candidații pentru funcția de administrator trebuie să prezinte comitetului executiv al asociației de proprietari documentele prevăzute de lege, precum și alte documente solicitate printre care, obligatoriu atestatul (care dovedeste calitatea de administrator de condominii) si cazierul judiciar care să ateste că nu au suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară.
  • pentru persoanele juridice: acestea au obligația obținerii atestatului în condițiile legii pentru toți angajații acestora care prestează activitatea de administrare a condominiilor.

 

Totodata, legea prevede ca atestatul are o valabilitate de 4 ani de la data emiterii (putand fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis) si ca poate fi suspendat sau retras, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, în cazul în care instanțele judecătorești competente au stabilit existența unui prejudiciu cauzat de administrator.

Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.