Avocat Asociatie de Proprietari

Legea nr. 196/2018 – Cheltuielile asociatiei de proprietari

Sectiunea a 2-a – Cheltuielile asociatiei de proprietari

 

Similar vechii reglementari , cheltuielile asociatiei de proprietari sunt următoarele:

 

 1. a)cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfășoară activități în proprietăți individuale;
 2. b)cheltuieli pe consumuri individuale;
 3. c)cheltuieli pe cota-parte indiviză, în funcție de suprafața utilă a proprietății individuale;
 4. d)cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociației de proprietari;
 5. e)cheltuieli pe consumatori tehnici;
 6. f)cheltuieli de altă natură.

 

Legiuitorul stabileste in mod expres destinatia si modul de repartizare a acestor cheltuieli.

           

 • Asociația de proprietari are obligația de a respecta prevederile legale privind modul de repartizare a cheltuielilor comune, în caz contrar hotărârile luate de adunarea generală a proprietarilor cu încălcarea acestor dispoziții sunt nule de drept.

 

 • De regula, proprietarii au obligația de a contribui la plata cheltuielilor comune, chiar daca au renunțat la folosirea unei părți din proprietatea comună. Prin excepție în baza hotărârii adunării generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcționarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum și la etajul 1 din clădirile fără mezanin.

 

 • Termenul de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, afișate pe lista lunară de plată, a fost majorat de la 20 de zile calendaristice la 30 de zile calendaristice de la data afișării.

 

 • Sumele rezultate din aplicarea penalităților de întârziere se includ în fondul de penalități al asociației de proprietari și se vor utiliza cu prioritate pentru plata penalităților impuse asociației de proprietari de către terți, precum și pentru cheltuieli cu reparațiile asupra proprietății comune, reabilitarea termică sau consolidarea condominiului. Sumele rezultate din aplicarea penalităților de întârziere nu pot fi utilizate și în alte scopuri.

 

 • asociația de proprietari, prin președinte, are dreptul de a acționa în instanță proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afișarea listei, informând membrii asociației prin afișare la avizier (potrivit reglementarii anterioare, asociația de proprietari avea dreptul de a acționa în instanță proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit)

 

 • asociația de proprietari are ipotecă legală asupra apartamentelor și altor spații proprietăți individuale ale proprietarilor din condominiu, precum și un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari. De asemenea, pentru aceleași creanțe, asociația de proprietari beneficiază de un privilegiu general mobiliar asupra bunurilor mobile situate în apartamentele și celelalte spații proprietăți individuale amplasate în condominiul respectiv. Privilegiul vizează doar bunurile mobile situate în imobilul cu privire la care există sumele datorate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *