Blog

Avocat Asociatie de Proprietari

Legea nr. 196/2018 – Modificari pe care le aduce legea in privinta adunarii generale

Modificari pe care le aduce legea in privinta adunarii generale:

 • adunarea generala ordinara poate fi convocata si de catre cel puțin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociației de proprietari.

 

 • membrii adunarii generale pot fi convocati si prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită (fac exceptie adunarile extraordinare sau a adunărilor generale reconvocate care se pot convoca cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită).

 

 • adunarea generală poate adopta hotărâri, dacă majoritatea proprietarilor membri ai asociației de proprietari sunt prezenți personal sau prin reprezentanți care au o împuternicire scrisă și semnată de către proprietarii în numele cărora votează.

 

 • dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu din membrii asociației de proprietari, întrunirea adunării generale se suspendă și se reconvoacă în termen de maximum 15 zile de la data primei convocări.

 

 • hotărârile adunării generale a asociației de proprietari sunt obligatorii de la data afișării acestora la loc vizibil, inclusiv pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenți la adunarea generală, precum și pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociației de proprietari.

 

 • in ceea ce priveste adoptarea hotărârilor în adunarea generală a asociației de proprietari se vor avea în vedere următoarele aspecte:

 

 • fiecare proprietar, membru al asociației, are dreptul la un vot pentru unitatea sa de proprietate imobiliară;
 • pentru hotărârile cu privire la stabilirea fondurilor pentru consolidare, reabilitare și modernizare, votul fiecărui proprietar, membru al asociației, are o pondere egală cu cota-parte indiviză din proprietatea comună;
 • în situația în care un proprietar deține o cotă-parte indiviză de părți comune mai mare de jumătate din totalul cotelor-părți indivize de proprietate comună din condominiu, ponderea voturilor de care el dispune este limitată, fiind egală cu suma ponderii voturilor celorlalți proprietari;
 • proprietarul, membru al asociației, poate fi reprezentat în adunarea generală de către un membru al familiei sau de către un alt reprezentant care are o împuternicire scrisă și semnată de către proprietarul în numele căruia votează;
 • un membru al asociației de proprietari poate reprezenta cel mult un membru absent, dacă prezintă împuternicire scrisă și semnată de către proprietarii în numele cărora votează. O copie a împuternicirii se atașează procesului-verbal al ședinței;
 • președintele, membrii comitetului executiv, administratorul, cenzorul/comisia de cenzori sau alt membru al familiilor acestora nu pot primi mandat pentru a reprezenta un alt proprietar în cadrul adunării generale;
 • în cazul unui vot paritar, votul președintelui asociației de proprietari este decisiv;
 • administratorul, reprezentantul administratorului, soțul/soția acestuia și alți membri ai familiei sale, dacă sunt membri ai asociației de proprietari la care acesta este angajat, nu au drept de vot în probleme referitoare la activitatea administratorului.

 

 • pentru situațiile care vizează numai proprietarii unui tronson sau ai unei scări, hotărârile sunt luate prin acordul scris al majorității proprietarilor scării sau tronsonului respectiv, membri ai asociației de proprietari, pe bază de tabel nominal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top