Blog

Avocat Asociatie de Proprietari

Legea nr. 196/2018 – Modul de utilizare a proprietății individuale și a părților comune

Noutati aduse de prezenta lege:

  • Modificările suprafețelor construite sau utile se comunică președintelui asociației de proprietari și organului fiscal local în termen de 30 de zile de la încheierea lucrărilor și se introduc în cartea tehnică a construcției și în baza de date a asociației, în vederea stabilirii consumurilor corespunzătoare cu noile suprafețe utile.

 

  • schimbarea destinației proprietății comune este permisă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
  1. a)numai dacă prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalți coproprietari;
  2. b)numai dacă prin aceasta nu se împiedică folosirea în condiții normale a condominiului            de către toți proprietarii;
  3. c)în baza acordului în scris al tuturor proprietarilor din condominiu;
  4. d)după obținerea prealabilă a acordurilor, avizelor și autorizațiilor necesare prevăzute de             legislația în vigoare, emise în condițiile legii de instituțiile/autoritățile abilitate în acest
  • schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, prezente în proiectul inițial al imobilului, se poate face numai cu avizul scris al comitetului executiv și cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării. Odată cu acest acord, proprietarii direct afectați și proprietarul care solicită acordul pentru schimbarea destinației locuinței semnează și o convenție cu privire la declararea activității care se va desfășura în spațiul respectiv, precum și numărul de persoane în funcție de care vor fi calculate cheltuielile pe număr de persoane.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top