Avocat Asociatie de Proprietari

Legea nr. 196/2018 – Noutati pe care le aduce legea in privinta administratorului

Noutati pe care le aduce legea in privinta administratorului:

  • administratorul este obligat să folosească pentru plățile curente și pentru încasări contul curent al asociație la care au acces pentru informare toți proprietarii. În acest cont sunt vărsate, în termen de 24 de ore de la primirea acestora, toate sumele sau valorile primite în numele sau în contul asociației.

 

  • administratorul raspunde pentru prejudiciile cauzate asociatiei de proprietari prin neindeplinirea/indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor sale. In acest sens, asociatia de proprietari poate retrage din garanția administratorului o sumă de bani pentru acoperirea prejudiciilor, poate hotărî diminuarea venitului în funcție de gravitatea faptei, avand, totodata, si dreptul de a acționa în instanță administratorul pentru recuperarea prejudiciilor provocate.

 

  • administratorii, la solicitarea asociațiilor de proprietari, sunt obligați să încheie, pe cheltuială proprie, polițe de asigurare de răspundere civilă profesională (spre deosebire de vechea reglementare unde aceste polite de asigurare erau facultative).

 

  • in cazul schimbării administratorului, vechiul administrator este obligat să transmită noului administrator, în baza unui proces-verbal de predare-primire totalitatea documentelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea sa, situația financiar-contabilă a asociației și a fiecărui proprietar în raport cu asociația, situația soldurilor elementelor de activ și de pasiv la data predării. In cazul in care nu-si indeplineste aceasta obligatie,  administratorul nu este descărcat de gestiune și poate fi acționat în instanță de asociația de proprietari.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.