Avocat Asociatie de Proprietari

Legea nr. 196/2018 – Veniturile asociatiei de proprietari

Sectiunea 1 – veniturile asociatiei de proprietari

Principalele modificari aduse de prezenta lege sunt urmatoarele:

  1. referitor la destinatia fondului de reparatii: fondul de reparații este utilizat numai pentru consolidarea condominiului, reabilitarea termică, creșterea calității ambiental- arhitecturale a construcțiilor, precum și pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune. Sumele încasate pentru constituirea fondului de reparații se depun în contul asociației de proprietari (sub imperiul reglementarii anterioare, asociatia de proprietari avea posibilitatea de a tine unul sau mai multe conturi. In prezent, oasociatia de proprietari este obligata sa detina un singur cont bancar). Pentru încasarea fondului de reparații, administratorul eliberează chitanță nominală separată.
  2. referitor la fondul de rulment:
  • În scopul asigurării sumelor necesare pentru plăți curente, asociația de proprietari este obligată să stabilească cuantumul și cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment. Fondul de rulment se stabilește astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice.

 

  • Fondul de rulment se depune în contul curent al asociației de proprietari

 

  • Fondul de rulment se constituie prin plata anticipată a cotei ce revine fiecărui proprietar, potrivit hotărârii adunării generale a asociației de proprietari, iar reîntregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afișate pe lista de plată.

 

  • Pentru încasarea fondului de rulment, administratorul eliberează chitanță nominală separată.

 

  1. referitor la fondurile cu caracter special – in cadrul adunării generale, proprietarii membri ai asociației de proprietari pot aproba și alte fonduri cu caracter special, precum și modul de constituire al acestora. Toate fondurile speciale ale asociației de proprietari se depun în contul asociației de proprietari, au evidență separată și pentru fiecare se emite chitanță separată.

 

  1. referitor la contabilitate – administratorul organizează și conduce contabilitatea în partidă simplă a veniturilor și cheltuielilor asociației de proprietari. Dacă din calculele efectuate rezultă un excedent, în sensul că sumele încasate depășesc în valoare totalul cheltuielilor, aceste sume trebuie regularizate prin lista de plată aferentă lunii următoare sau rambursate proprietarilor îndreptățiți în termen de maximum 30 de zile de la constatarea acestora. În cazul în care din calculele efectuate rezultă un debit față de sumele încasate, acesta trebuie acoperit de cei în drept în termen de 30 de zile de la constatare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.