Avocat Malpraxis

Malpraxisul medical in 2020

Malpraxisul medical este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice, termen reglementat astfel prin Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniu sănătății.

Pentru a se putea vorbi despre malpraxis trebuie îndeplinite condiții cumulative privind:

 1. fapta sa fie savarsita din eroare, neglijenta, imprudenta
 2. prejudiciu – trebuie sa fie cert sub aspectul existenteisi intinderii
 3. legatura de cauzalitate liant intre fapta-prejudiciu 

Cand nu este considerat malpraxis?

Atunci cand nu exista legatura de cauzalitate intre fapta savarsita si prejudiciul adus pacientului.

Unităţile sanitare răspund în condiţiile legii civile pentru prejudiciile produse de personalul medical angajat, în solidar cu acesta.

Unităţile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medicale, răspund civil şi pentru prejudiciile cauzate, în mod direct sau indirect, pacienţilor, generate de nerespectarea reglementărilor interne ale unităţii sanitare.

Producătorii de echipamente şi dispozitive medicale, substanţe medicamentoase şi materiale sanitare răspund potrivit legii civile pentru prejudiciile produse pacienţilor în activitatea de prevenţie, diagnostic şi tratament, generate în mod direct sau indirect de viciile ascunse ale echipamentelor şi dispozitivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi materiale sanitare, în perioada de garanţie/valabilitate, conform legislaţiei în vigoare. 

Care este procedura prin care se reclama un caz de malpraxis?

Pentru a reclama un caz de malpraxis, pacientul poate sesiza:

 • Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis din cadrul Direcției de Sănătate Publică;
 • Administraţia unității sanitare, pentru o răspundere în baza Codului Muncii;
 • Colegiul Medicilor, pentru o răspundere disciplinară;
 • Parchetele, pentru răspundere penală, în baza Codului Penal;
 • Instanța de judecată, pentru răspundere civilă, în baza Codului Civil.

Avand in vedere ca discutam doar de stabilirea efectiva a cazului de Malpraxis in cadrul acestei comisii, este fara putere de tagada ca nu comisia va rezolva problema platii daunelor de natura morala sau materiala si prin urmare comisia va fi doar un punct de sprijin prin care, daca se va constata fapta de malpraxis, cel ce a fost supus procedurii gresite sau familia acestuia, vor avea posibilitatea de a ajunge in instanta pentru a solicita plata de daune. 

În cazul în care pacientul sau succesorii persoanei decedate aleg să sesizeze Comisia din cadrul Direcției de Sănătate Publică, aceasta va desemna, prin tragere la sorti, un expert/ grup de experți, în vederea analizării ansamblului de documente medicale urmând să procedeze și la audierea persoanelor implicate.

Comisia va emite o decizie în termen de maxim 3 luni de la data sesizării, care va stabili daca a existat sau nu un caz de malpraxis iar această decizie va putea fi atacată ulterior în instanţă de pacient şi/sau medic.

La emiterea deciziei privind existența sau nu a cazului de malpraxis, Comisia va avea in vedere următoarele criterii:

 • existența unei fapte produse în exercitarea unei activități de prevenție, diagnostic si tratament
 • fapta să fie cauzatoare de prejudiciu patrimonial sau moral
 • vinovăția făptuitorului
 • raportul de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu

În cazul în care pacientul sau oricare dintre părţile implicate nu este de acord cu decizia Comisiei, o poate contesta la instanţa de judecată în raza căreia a avut loc actul de malpraxis, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei.

Trebuie retinut faptul ca actele de malpraxis se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepția faptelor ce reprezinta infracțiuni.

Dacă ne adresăm Colegiului Medicilor pentru a sancționa disciplinar personalul medical trebuie să avem în vedere că trebuie să ne raportam la o faptă săvârșita cu vinovăție prin care se încalcă:

 • legile şi regulamentele profesiei medicale,
 • Codul de deontologie medicală şi regulile de bună practică profesională,
 • Statutul Colegiului Medicilor din România,
 • deciziile obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMR, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale CMR.

Acţiunea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii faptei sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile iar plângerea se adresează colegiului medicilor din care face parte medicul.

După efectuarea cercetărilor, sancțiunea disciplinară aplicabilă poate consta în:

 • mustrare
 • avertisment
 • vot de blam
 • amenda de la 100 lei la 1500 lei
 • interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o perioadă de la o lună la 1 an
 • retragerea calităţii de membru al CMR.

Decizia pronunțata de către comisia de disciplina poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare.

Răspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor din Romania nu exclude nici răspunderea penală, nici răspunderea civilă.

Răspunderea penală intervine ori de câte ori fapta săvârșită de medic întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni.

Din perspectivă penală, dacă se constată că medicul a acționat cu diligență, a făcut tot ce era posibil în condițiile respective pentru a pune diagnosticul corect și a ales cel mai bun tratament și orice medic ar fi acționat la fel, în aceleași condiții, rezultă că suntem în prezența unei erori invincibile. Acest tip de eroare înlătură vinovăția medicului.

Pentru stabilirea corectă a tuturor împrejurărilor săvârșirii unei fapte de malpraxis medical, organul de urmărire penală apelează la specialiști în medicină, dispunând efectuarea unor expertize medico-legale.

Totodată, organul de urmărire penală solicită relații de la Colegiile medicale județene sau naționale, care au sarcina să examineze fapta comisă și să comunice concluziile la care au ajuns.

Atât în fața instanței de judecată cât și prin plângerea penală formulată, pacientul sau familia acestuia poate solicita daune materiale sau morale.

Răspunderea civila medicala a primit o reglementare proprie, odată cu intrarea in vigoare a legii 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, acest act normativ încercând sa se constituie practic intr-un cod al sănătății publice.

În consecință, în prezent, în Romania exista cadrul legislativ pentru ca pacientul prejudiciat să fie despăgubit și medicul vinovat să fie pedepsit. Astfel încât, alături de specialiștii în medicină, asigurăm reprezentarea clienților, analizând cauzele din sfera dreptului medical coroborând aspecte de drept și de medicină.

In cat timp se prescriu faptele de malpraxis?

Legea nr. 95/2006, prevede urmatoarele aspecte –
Actele de malpraxis în cadrul activităţii medicale de prevenţie, diagnostic şi tratament se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepţia faptelor ce reprezintă infracţiuni.

Comisia de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis din cadrul Directiei de Sanatate Publica poate fi sesizată de:

 1. a) persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
 2. b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament.

Forme ale raspunderii juridice medicale:

 1. Raspunderea disciplinara a mediculului

Doar in cazul in care, dupa administrarea de probe, plangerea formulata se dovedeste a fi intemeiata, Comisia de disciplina din cadrul Colegiului respectiv poate aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:

 • Mustrarea
 • Avertismentul
 • Votul de blam
 • Interdictia de a desfasura activitate medicala pe o perioada determinata, de la o luna la un an
 • Retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania
 1. Raspunderea civila

In situatia in care pacientii sunt vatamati printr-un act medical savarsit din culpa, personalului medical care se face vinovat ii sunt aplicabile o serie de sanctiuni civile ce constau, in principiu, in obligarea medicului vinovat la plata unor sume de bani pentru acoperirea prejudiciului cauzat pacientului de actul medical savarsit din culpa.

Instanta de judecata este si cea care va stabili in concret cuantumul daunelor morale si materiale cuvenite pacientului vatamat printr-un caz de malpraxis medical, tinand cont de cheltuielile efectiv realizate pentru ingrijirea medicala a pacientului dupa vatamarea acestuia de catre medic prin actul medical savarsit din culpa, de pierderea capacitatii de munca precum si de suferintele fizice si psihice ale pacientului.

 1. Raspunderea penala

Aplicarea sanctiunilor civile si disciplinare (administrativ disciplinare si disciplinare de dreptul muncii) personalului medical, nu inlatura si angajarea raspunderii penale in cauza a acestora, daca fapta care a cauzat prejudiciul constituie, conform legii, infractiune.

Partile pot ajunge la o intelegere?

În cazul în care pacientul, medicul și asiguratorul își doresc să evite comisiile medicale, Colegiul medicilor, parchetul și judecătoria, aceștia pot apela la un mediator pentru a ajunge la un acord reciproc avantajos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.