Articole Juridice

Masina vanduta cu vicii ascunse

În urma unui mesaj primit am constatat o problemă des întalnită în cazul multor participanți la trafic care își achiziționează o mașină fără a avea cunoștință de vreun viciu ascuns ce nu le-a fost comunicat.

Mesajul evidențiază următoarele detalii: persoana în cauză a achiziționat o mașină din Municipiul București de la o altă persoană care nu figura în talon, folosindu-se de împrejurarea că respectivul cumpărător nu avea cunoștintele necesare în domeniul auto încat să își dea seama că mașina era de fapt avariată foarte grav, prezentând vicii ascunse.

Condiția viciilor ascunse este îndeplinită prin faptul că airbag-ul pasagerului era sudat, viciul fiind ascuns dacă nu a fost cunoscut de cumpărător printr-o verificare normală, dar atentă, nefiindu-i comunicat nici de către vânzător, fiind foarte grav ca în cazul unui accident airbag-ul să nu se deschidă.

Nu sunt rare cazurile în care vânzătorul profită de lipsa de cunoaștere a cumpărătorului într-un anumit domeniu. Cumpărătorul dacă ar fi cunoscut avariile nu ar fi achiziționat autoturismul, ceea ce îl îndreptățește la repararea prejudiciului și tragerea la răspundere a persoanei care l-a cauzat, respectiv a vânzătorului.

Dacă ne gândim la urmările pe care le poate produce un autoturism despre care proprietarul nu știe că e avariat, acest lucru poate avea consecințe dăunătoare atât pentru el, cât și pentru persoanele care se află în mașină. Se poate angaja răspunderea civilă contractuală.

În plus, din prețul foarte scăzut al mașinii rezultă clar că vânzătorul voia să o vândă cât mai repede, deoarece știa că mașina prezintă probleme. În urma unei verificări a registrului auto pentru a se stabili dacă autoturismul are un istoric care prezintă deficiențe tehnice, s-a constatat că acesta nu figurează cu daune. Prin predarea unui bun care prezintă vicii, vânzătorul nesocotește una dintre obligațiile principale care îi revin prin dispozițiile art. 1672 Cod Civil, anume: să garanteze pe cumpărător contra evicțiunii și viciilor bunului. Astfel acest lucru îi permite cumpărătorului o reparare integrală a prejudiciului suferit. Este îndeplinită și condiția de la art. 1707 alin. 2 care spune că, este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit fără asistență de specialitate, de catre un cumpărător prudent sau diligent. Posibilitățile care îi stau la dispoziție cumpărătorului sunt enumerate in art. 1710 Cod Civil, și anume: înlăturarea viciilor de către vânzător sau pe cheltuiala acestuia, înlocuirea bunului vândut cu unul de același fel care să nu prezinte vicii, reducerea corespunzatoare a prețului etc.

De asemenea, cumpărătorul are dreptul și la daune-interese conform art. 1712. După ce au fost stabilite efectele unei executări necorespunzatoare din partea vânzătorului, rămâe de identificat întinderea răspunderii, astfel încat să se ajunga la o reparare integrală pentru cumpărător. Poate fi de altfel aplicabil și art. 1716, vânzătorul având obligația să garanteze pentru buna funcționare a lucrului, or în situația de față în cazul unui accident airbag-ul nu s-ar fi deschis, ceea ce înseamnă că autoturismul nu funcționează corespunzator. În consecință se pot cere daune materiale constând în contravaloarea prejudiciului suferit și daune morale pentru că în orice moment viața cumpărătorului și a pasagerilor putea fi pusă în pericol din cauza lipsei airbag-ului.

În conformitate cu Codul de Procedură Civilă, acțiunea în justiție se poate introduce în termen de 6 luni începand cu data de la care a fost descoperit viciul sau de la data la care ar fi trebuit descoperit un asemenea viciu(acest din urmă lucru se apreciază în funcție de proprietarul diligent).

În cazul în care cumpărătorului i s-a ascuns în mod voit de către vânzător faptul că autoturismul prezintă defecțiuni, după predarea bunului, în cazul de față mașina fiind accidentată, se admite în practică faptul că omisiunea vânzătorului unei mașini second-hand de a menționa că mașina a fost accidentată poate constitui dol, regăsit în dispozițiile art. 1214.

Raportat la motivele de fapt și de drept expuse anterior, în prezenta cauză sunt îndeplinite condițiile art. 1707 Cod Civil pentru a fi atrasă răspunderea pârâtului în temeiul obligației de garanție contra viciilor bunului vândut, dat fiind faptul că viciile ascunse ale autoturismului fac bunul vândut impropriu întrebuințării la care este destinat (nu se poate circula în siguranță cu autovehiculul în cauză), existau la data predării bunului și nu puteau fi descoperite la data predării de către un cumpărător prudent și diligent.

În situațiile similare avute anterior, s-a dispus repunerea părtilor în situația anterioară încheierii contractului, prin restituirea prestațiilor executate de părți. Sarcina probei aparține cumpărătorului care trebuie să dovedească îndeplinirea condițiilor  pentru vicii ascunse.Probele necesare ar putea fi: înscrisuri, interogatoriu, expertiză auto pentru a dovedi că la cumparare, cumpărătorul nu avea cum să cunoască avariile printr-o examinare atentă. Acest lucru este un fapt juridic și poate fi dovedit prin orice mijloc de probă. Se poate reține și ideea de dol ca viciu de consimțământ la încheierea contractului, sancțiunea fiind nulitatea relativa a contractului.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *