Avocat Asociatie de Proprietari

Modificari la legislatia Asociatiilor de Proprietari. Ce trebuie sa stie conducerea Asociatiei de proprietari cat si membrii acesteia

Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Legea propune o nouă abordare a gestiunii locuirii colective, fiind aplicabilă tuturor imobilelor formate din teren cu una sau mai multe construcții, în care există proprietăți individuale reprezentate de locuințe și/sau spații cu altă destinație, după caz și cote-părți indivize de proprietate comună. Astfel, condominiul este abordat în sensul larg al termenului, fie că este cazul locuințelor situate în imobile colective, fie că este vorba de locuințe individuale situate în curți comune sau alte forme de proprietăți concret delimitate.

Prevederile legii vizează:

 1. eficientizarea administrării locuințelor, fie că sunt imobile colective tip bloc, locuințe situate în curți comune sau ansambluri rezidențiale;
 2. o mai bună structură a organelor de conducere ale asociațiilor de proprietari;
 3. clarificarea responsabilităților și incompatibilităților dintre membrii structurilor de conducere din cadrul asociațiilor de proprietari;
 4. instituirea regulamentului condominiului, în care să se înscrie regulile de comportament și de folosire a proprietății;
 5. clarificarea și eficientizarea relației dintre autoritățile publice și asociațiile de proprietari.

De asemenea, legea:

 • introduce obligativitatea constituirii de către asociațiile de proprietari a fondului de reparații anual, precum și a fondului de rulment;
 • întărește cadrul normativ pentru angajarea de către asociațiile de proprietari a persoanelor fizice autorizate sau persoanelor juridice cu obiect de activitate administrarea condominiilor, înființate potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • detaliază și clarifică atribuțiile administratorului, ale președintelui, ale comitetului executiv, ale cenzorilor, tipul de relații dintre aceștia, precum și procedurile de aprobare a deciziilor privind realizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului și de limitare a consumului energetic;
 • introduce obligativitatea ca lucrările de reabilitare pentru imobilele de locuințe având mai multe tronsoane/scări să se facă unitar, și nu pe segmente de clădire; în cazul condominiilor de tipul imobilelor colective multietajate, modificarea aspectului fațadei se poate face numai în mod unitar pe întreg condominiul, indiferent de numărul asociațiilor de proprietari constituite pe scări sau tronsoane, în baza unei documentații tehnice elaborate în condițiile legii, de către arhitecți cu drept de semnătură și cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, regimul monumentelor istorice și al zonelor protejate, reabilitare termică pentru creșterea performanței energetice a clădirilor și reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor;
 • introduce dreptul de preempțiune la preț egal al autorităților administrației publice locale asupra locuințelor executate silit pentru recuperarea datoriilor proprietarilor la cotele de contribuție la cheltuielile asociației; aceste locuințe vor fi folosite ulterior numai ca locuințe sociale, proprietarii executați silit având prioritate la repartizarea acestora, numai dacă îndeplinesc condițiile stabilite pentru accesul la locuințele sociale;
 • detaliază modalitățile și procedurile cu privire la furnizarea și contractarea serviciilor de utilități publice în condominii (modalitatea de facturare în comun la nivel de asociație de proprietari sau de facturare individuală la nivel de proprietar, convențiile de facturare individuală, contractele individuale de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice), precum și modalitățile și procedurile de contractare și facturare a serviciilor de utilăți publice în ansamblurile rezidențiale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.