Blog

Avocat Asociatie de Proprietari

Modificarile importante asupra legii Asociatiilor de Proprietari

Sectiunea 1 – Definitii

Legiuitorul aduce cateva modificari in acest capitol, indeosebi prin precizari si formulari mai clare ale prevederilor existente. Ca noutate, legiuitorul defineste urmatoarele notiuni: ansamblul rezidential, asociatia  de chiriasi, certificatul de calificare profesionala, contractul de administrare, conventia individuala de facturare, locatar, locator, membru al asociatiei de proprietari, proprietar al ansamblului rezidential/dezvoltator al ansamblului rezidential, regulament al condominiului, statut, unitate de proprietate imobiliara.

 

Sectiunea a 2-a – Dispozitii generale

In aceasta sectiune, legiuitorul defineste in art. 3 condominiul si consacra inca o data inalienabilitatea pe cale separata a cotei-parti indivize din coproprietatea fortata asupra partilor comune.

Sectiunea a 3-a – Raportul dintre autoritățile administrației publice și asociațiile de proprietari

            In aceasta sectiune, legiuitorul impune in sarcina autorităților administrației publice centrale, locale si a instituțiilor publice care dețin în proprietate locuințe sau spații cu altă destinație decât aceea de locuința, obligatia de a mandata persoane fizice sau juridice pentru a le reprezenta in cadrul asociatiei de proprietari.

Autoritățile administrației publice locale organizează în cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari. Acest compartiment are, in principiu, urmatoarele atributii:

  • De informare – asociațiile și proprietarii din condominii sunt informati cu privire la interdicțiile prevăzute în regulamentul local de urbanism sau în regulamentele de intervenție aferente zonelor de intervenție prioritară, aplicabile condominiilor, cu privire la obligativitatea montării contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală;

 

  • De control – compartimentele exercită controlul asupra activității financiar-contabile din cadrul asociațiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociației de proprietari.

 

O alta modificare semnificativa adusa prin prezenta lege vizeaza persoanele care detin calitatea de administrator. Astfel, persoanele fizice care doresc sa fie administratori de condominii trebuie sa detina un certificat de calificare profesionala, un document care sa ateste calificarea acestora pentru indeplinirea ocupatiei de administrator. Primarul, la propunerea compartimentelor specializate si în baza unei hotărâri a consiliului local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

 Atestatul se emite în baza următoarelor documente:

–  certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii;

cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară;

–  cazierul fiscal.

 

Persoanele fizice atestate pentru funcția de administrator au obligatia de a obtine, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi,  certificatele de calificare profesională.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top