Avocat Divort

MOTIVELE DE DIVORT

MOTIVELE DE DIVORȚ

 

Conform Codului civil divorțul poate avea loc:

 1. a)prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț;
 2. b)atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
 3. c)la cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani;
 4. d)la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Acte necesare pentru divort

 • CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA – ORIGINAL Cererea  de chemare in judecata trebuie sa respecte regulile Noului Cod de Procedura Civila, prevazute la art 194 si urmatoarele, si trebuie sa cuprinda: –                   -numele partilor (reclamant si parat), domiciliul procedural al acestora (unde vor fi comunicate actele de catre Judecatorie), CNP (pentru ambele parti
 • – se regaseste in Certificatul de Casatorie). Daca exista copii minori, obligatoriu va fi introdusa in cauza Autoritatea Tutelara de pe langa Primaria unde partile au avut ultimul domiciliu comun si, daca minorul/minorii domiciliaza in alta parte, se va cita si Autoritatea Tutelara de pe langa Primaria respectiva pentru efectuarea anchetei sociale;
 • -obiectul cererii – desfacerea casatoriei, revenirea sau pastrarea numelui, stabilire domiciliu minori, exercitarea autoritatii parintesti, pensie intretinere, stabilirea culpei;
 • -aratarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza cererea
 • – parasire domiciliu, neglijenta, violenta, alcoolism, neintelegeri iremediabile, certuri, violenta fata de copii, modul de contributie la cheltuielile casei, etc.;
 • -aratarea probelor pentru dovedirea actiunii – inscrisuri, martori (cu aratarea numelui si domiciliului), interogatoriu, ancheta sociala (daca e cazul);                                                                                                                      -aratarea motivelor de drept
 • – articolele din Noul Cod Civil pe care se intemeiaza cererea, in functie de fiecare capat de cerere (obiectul cererii);
 • -data si semnatura in original..
 • TAXA DE TIMBRU
 • -Divort prin acord – 200 lei
 • -Divort cu/fara copii – 100 lei
 • -Divort din cauza starii precare de sanatate a paratului – 50 lei
 • CERTIFICATUL DE CASATORIE – COPIE La cererea de chemare in judecata se va alatura o copie a certificatului de casatorie.                      4. CERTIFICAT DE NASTERE COPIL/COPII MINORI – COPIE                                                                               Daca exista copii minori, se vor atasa copii certificate conform cu originalul de pe certificatele de nastere ale acestora. Daca reclamantul nu se afla in posesia copiilor respective, acesta se poate adresa Primariei unde a fost inregistrata nasterea pentru eliberarea unui duplicat sau poate cere instantei sa puna in vedere paratului sa depuna aceste copii la dosar.                            5. ADEVERINTA VENIT – ORIGINAL                                                                                                             In cazul in care exista copii minori, atat reclamantul cat si paratul sunt obligati sa depuna adeverinte de venit pe ultimele 6 luni pentru stabilirea pensiei de intretinere.                                   6. CI RECLAMANT SI PARAT – COPIE

 

Dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, ofițerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților, eliberându-le un certificat de divorț, potrivit legii.

Divorțul prin acordul soților poate fi constatat de notarul public și în cazul în care există copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, dacă soții convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorț, exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, stabilirea locuinței copiilor după divorț, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copii, precum și stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor. Dacă din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soților privind exercitarea în comun a autorității părintești sau cel privind stabilirea locuinței copiilor nu este în interesul copilului, sunt aplicabile prevederile art. 376 alin. (5) Cod civil.

Cererea de divorț se depune de soți împreună. Ofițerul de stare civilă sau notarul public înregistrează cererea și le acordă un termen de reflecție de 30 de zile. Prin excepție, cererea de divorț se poate depune la notarul public și prin mandatar cu procură autentică.

La expirarea acestui termen, soții se prezintă personal, iar ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public verifică dacă soții stăruie să divorțeze și dacă, în acest sens, consimțământul lor este liber și neviciat.

Dacă soții stăruie în divorț, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public eliberează certificatul de divorț fără să facă vreo mențiune cu privire la culpa soților. Soții se pot înțelege asupra numelui pe care vor să-l poate după divorț, cel din căsătotie sau dacă nu a intervenit vreo înțelegere fiecare dintre soți va purta numele dinaintea căsătoriei. Dacă soții nu se înțeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorț, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public emite o dispoziție de respingere a cererii de divorț și îndrumă soții să se adreseze instanței de judecată, potrivit prevederilor art. 374 Cod civil.

De asemenea notarul public va da o decizie de respingere și în cazul în care părinții care au copii minori nu se înțeleg asupra: locuinței copiilor după divorț, asupra modului de exerciatare a autorității părintești, asupra păstrării legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare copil, asupra contrubuției părinților la cheltuielile de educare, creștere, învpățare și pregătire profesională a copiilor, ori cînd din raportul de anchetă socială rezultă că acordul părinților referitor la exercitarea în comun a autorității părintești și asupra locunței acestuia nu este în interesul copilului.

 

 

 

 

 

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.