fbpx

Blog

Avocat Contestatie la Executare

Neexecutarea obligatiei prevazute prin titlu executoriu

In fapt, prin cererea de chemare in judecata ce formeaza obiectul dosarului 25044/4/2017, reclamantul-creditor a solicitat instantei de judecata obligarea paratei –debitoare la plata unor penalitati pentru neexecutarea obligatiei prevazute prin titlu executoriu prin care se prevedea ca reclamantul-creditor sa aiba un program de relatii personale cu minorele insa minorele refuzau sa relatii personale cu creditorul.

Prin intampinare am invocat exceptia inadmisibilitatii cererii si in subsidiar am solicitat resingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata. Trebuie mentionat faptul ca pentru a putea fi solicitate penalitati pentru refuzul minorului de a pastra relatii personale cu parintele cu care nu locuieste trebuie ca mai intai sa fie inceputa executarea silita impotriva debitoului-parinte, executorul sa constate refuzul minorelor in urma acestui refuz executrul sa sesizeze Directia pentru Protectia copiluli pentru a urma un program de consiliere atat cu minorii cat si cu parintii.

Dupa finalizarea acestui program de consiliere executorul trebuie sa constate din nou refuzul minorilor de a pastra relatii personale cu parintele cu care nu locuiesc printr-un proces-verbal. Dupa ce aceasta procedura este urmata se pot solicita penalitati avand ca temei legal art. 912-913 Cod de Proc. Civ., in lipsa acestei proceduri o cerere de calcul a penlitatilor pentru refuzul minorilor este inadmisibila.

In orice caz, pentru a putea fi aplicate penalitati parintelui-debitor pentru refuzul minorilor trebuie in mod concret sa fie dovedita culpa parintelui debitor. In cauza anterior mentionata, noi in fata instantei de judecata am invocat toate aceste aspecte, pe fondul cauzei, prin probe am dovdit lipsa culpei paratei-debitoare in refuzul minorilor. Solutia instantei este : ,, C33 – civil şi executări (DESFIINŢAT)
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de aplicare penalită?i formulată de petentul  X  în contradictoriu cu intimata  Y. Obligă petentul la plata către intimată a sumei de 1500 lei cu titlul de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 08.02.2018. “

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top