Avocat Asociatie de Proprietari

Noua lege a Asociatiilor de Proprietari – Contravenții și sancțiuni

Prezenta lege aduce modificari importante cu privire la:

 1. faptele care constituie contraventii
 2. sanctiunile aplicabile
 3. constatarea si aplicarea sanctiunilor corespunzatoare.

 

Faptele care constituie contraventii

            Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni:

 1. a)neconvocarea adunării generale, conform prevederilor prezentului act normativ;
 2. b)necomunicarea de către proprietar a modificării suprafeței utile către asociația de proprietari și administrația financiară locală;
 3. c)neluarea de către asociația de proprietari, de președinte sau de către comitetul executiv al asociației de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea, reabilitarea și menținerea în stare de siguranță și funcționare a condominiului și a instalațiilor comune aferente pe toată durata existenței acestora, conform prevederilor legale în vigoare (aceasta contraventie exista si in vechea reglementare);
 4. d)nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 31  (1) – proprietarul este obligat să permită accesul în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală.
 5. e)nerespectarea statutului, a acordului de asociere, precum și neîndeplinirea sau depășirea atribuțiilor de către președinte, membrii comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator;
 6. f)punerea în pericol de către proprietari a integrității structurale a condominiului sau a altor proprietăți individuale, precum și a bunei funcționări a instalațiilor aferente acestora;
 7. g)schimbarea de către proprietar a destinației locuinței sau spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință fără autorizațiile și aprobările legale;
 8. h)neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreținere, reparații sau de înlocuire a elementelor de construcții aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalți proprietari. Fac excepție cazurile în care au fost îndeplinite prevederile art. 30  (5) (dacă un proprietar provoacă daune oricărei părți din proprietatea comună sau din proprietatea individuală a altui proprietar, respectivul proprietar este obligat să repare stricăciunile sau să suporte cheltuielile pentru lucrările de reparații);
 9. i)modificarea aspectului proprietății comune de către proprietari, precum și a elementelor constructive ale condominiului fără respectarea prevederilor prezentei legi (aceasta contraventie exista si in vechea reglementare);
 10. j)neluarea măsurilor în scopul constituirii fondului de reparații sau a fondului de rulment;
 11. k)neîncheierea de către administrator a asigurării pentru răspunderea civilă profesională a administratorului;
 12. l)utilizarea cu altă destinație a fondului de rulment sau a fondului de reparații, altfel decât este prevăzut in prezenta lege;
 13. m)utilizarea și gestionarea veniturilor asociației de proprietari, altfel decât este prevăzut in prezenta lege.
 14. n)neaplicarea sau nerespectarea prevederilor  9597și ale art. 99 din prezenta lege de către furnizorii serviciilor de utilități publice;
 15. o)neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de către proprietarii ansamblurilor rezidențiale, conform prevederilor  14 (acestia trebuie să îi informeze la momentul înstrăinării pe cumpărători cu privire la necesitatea constituirii asociațiilor de proprietari);
 16. p)nefurnizarea sau refuzul proprietarilor/dezvoltatorilor ansamblurilor rezidențiale de a furniza/presta serviciile de utilități publice prin intermediul rețelelor aflate în proprietatea acestora către locuințele sau spațiile cu altă destinație din respectivele ansambluri rezidențiale;
 17. q)desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a activității de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege
 18. r)nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (1)  s) – comitetul executiv nu-si indeplineste obligatia de a tine evidența și de păstra în bune condiții a arhivei documentelor financiar-contabile ale asociației de proprietari;
 19. s)nerespectarea prevederilor art. 104  (1) – asociațiile de locatari din condominiile ale căror unități de proprietate individuală au fost dobândite în proprietate în condițiile legii și care nu au fost reorganizate în asociații de proprietari nu si-au indeplinit obligația de a se reorganiza în conformitate cu prevederile prezentei legi in termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *